tisdag 27 september 2011

En katastrof åt gången, tack!

Skogen lider bara när den är med i media...

Under min gymnasietid läste jag miljövårdsteknik, och hade goda betyg. Jag lärde mig bland annat att se försurningstecken i naturen. Någon lärde mig att om man står vid foten av en fura och kan se himlen mellan barren, så är marken och trädet försurade.

Tycker fortfarande barren är glesa när jag är ute i skogen och tittar. Har inte läst någon rapport om detta i media på många goda år. Just nu är det klimatförändring som gäller. Inte ett oljeutsläpp på västkusten får några större rubriker. Jag tror detta är psykologiskt. Media och människor kan bara hantera en katastrof i taget. Vi skulle antagligen bli schizofrena om vi tvingades att ta ställning till mer än en fråga.

Det man inte ser har man inte ont av, brukar man säga, så försurningsproblemet existerar nog inte längre. Ålarna lär inte hålla med, men dom styr inte media...

2 kommentarer:

ERIC SECHER sa...

Hur står det egentligen till med försurningen ? En bortglömd eller löst fråga ?

Onkel Olof sa...

Jag tror inte det är bra om än det inte är lika illa som på 80-talet. Sjöar, visade sig, hade en viss självbuffringsförmåga.

Men sanningen är den att jag faktiskt inte vet.