tisdag 31 december 2013

Nytt år ånyo...

Ungefär här…

Då var det är året snart slut vilket på ett sätt är lite lustigt. Inte att det är nyårsafton i sig, men att det just är idag. Vem bestämde att det nya året skulle börja 10 dagar efter vintersolståndet och inte på samma dag? Eller någon liknande dag som är lika återkommande som kungens födelsedag, vårdagjämningen eller midsommardagen.

I vissa kulturer följer man zodiaken och sätter nyår i samband med att vi går in i väduren, något liknande har man i Asien som har sin egen zodiak. Men vi bara väljer att våra månader ska börja ungefär nu, vilket i min mening är på väldigt lösa grunder.

Men eftersom det nu är idag så får man väl anpassa sig och därför önskar jag er alla:


Ett riktigt Gott Nytt År!


Jag återkommer 2014måndag 30 december 2013

Omskolad II- Vinst eller inte...

Aktuell matematik...

Debatten går het om vinstuttag från företag som driver skolor, vilket blivit möjligt med friskolereformen. En reform som beslutades över blockgränserna. På den tiden arbetade jag i Helsingborg, en stad som var väldigt öppen för friskolor. Det året öppnade flera friskolor och många elever försvann till dessa. Efter en termin kom många av dem tillbaka då det visade sig att kraven var likadana där som i vanliga skolan. Friskolornas pedagogik, som då handlade mycket om eget ansvar för eleven passade inte heller alla elever. Men det var ju tanken med reformen: att mångfalden av skolval skulle öka konkurrensen mellan skolorna och därmed höja kvalitén, men också att eleverna skulle kunna hitta en skola som passade dem bättre.

På det sättet är det fria skolvalet egentligen intressantare ur väljarnas perspektiv än om de olika skolformerna. Vilka krafter styr att man i en familj väljer en annan skola än den närmaste? Detta kan man skriva mycket om, men jag väljer att hålla frågan öppen.

Vilket som. Reformen öppnade upp för föräldrakooperativ, ekonomiska föreningar och lärare som ville driva en alternativ skola. Detta måste man fortfarande se som något positivt i en värld där kunskap inte längre är ett monopol. Därmed också sagt att de flesta friskolor inte har vinst som drivkraft och de flesta styrelser jobbar ideellt. I allt detta måste man också säga att alla skolor i Sverige har samma styr- och kontrollsystem. I många fall kontrolleras friskolorna mer än de kommunala skolorna.

Men sedan kom kom riskkapitalister på att man faktiskt kan tjäna pengar på skolan och då blir det helt plötsligt en annan fråga. Framförallt när dessa också kan gå i konkurs och lämna elever utan betyg och skola. Riskkapitalister är inte kända för tålamod och långsiktighet, något man måste ha om man ska bygga en skola på riktigt.

Nu händer något spännande. I den politiska retoriken låter det som om alla friskolor är vinstdrivande och många politiska partier gör detta till sin stora fråga utan att egentligen se till helheten. Farligt. men pekar också ut varandra som de skyldiga till allt detta. Roten till allt ont är reformen i sig själv. Inte bara blir skolan spekulativ, den segregerar skolan ännu mer.

I mitt skolliv har jag alltid valt den kommunala skolan, även om erbjudanden kommit från friskolor. Jag tror på att den kommunala skolan är god nog och lika utvecklingsbar som friskolan. Men det är en annan fråga. Men min inställning är solklar: Vinstuttag är inte problemet. Friskolereformen är inte problemet. Problemet är valet i sig själv. Eller egentligen, vår oförmåga att göra aktiva val.

Många föräldrar gör aktiva val när de sätter sina barn i olika skolor. De borde aktivt kolla upp hur dessa skolor styrs och vilken pedagogik de har. Tror man att ett riskkapitalbolag driver en skola bäst, så får man kanske lära sig att ta baksidan av detta med. Man får ta en risk helt enkelt. Efteråt hjälper det inte att gnälla.

Frågan man borde ställa sig som förälder vid ett skolval är:
Kan den här skolan ge mitt barn det som läroplanen och skollagen förespråkar?

Ur det perspektivet blir vinst- eller inte vinst, kommunal- eller friskola ganska ointressanta frågor...


Bildens hemsida

söndag 29 december 2013

Omskolad I - Flumskolan...

Flumgardist…

Det talas mycket om flumskolan i Sverige. Det är den skolan som Björklund valt att försöka få bort. Han vill ha tillbaka ordning och reda i skolan genom att öka andelen test, införa betyg och ge skolan större befogenheter att skapa studiero. Huruvida detta är rätt väg eller inte kan diskuteras till döddagar. Många ser detta som ett stort steg tillbaka till en skola likt den vi hade för 50 år sedan med Björklund som dess överbefälhavare. Faktum är att vi på många sätt haft en "flumskola" i Sverige, men min bild av den här skolan bygger på följande:

Så länge jag arbetat i skolan har vi haft en mycket bra läroplan och ett hyfsat bra betygsssytem. Tyvärr var Lpo -94 (förra läroplanen) alldeles för otydligt skriven. För att ta ett exempel: Det stod att en elev ska ha "en viss kunskap om sin hembygd". Vad betyder det? Att läraren visar klassen var kyrkan står, eller ett stort temaarbete på en termin? Här kan man tolka fritt. Skolorna la massor av tid på att fundera ut vad man faktiskt skulle lära ut och hur man sedan skulle bedöma det. Allt med bästa vilja och med stor energi, men väldigt rörigt.

Skolan har varit en plats för utbildning där utbildning inte varit viktig. Fast styrdokumenten egentligen ger stöd åt det har skolan varit full med folk som arbetar med saker de egentligen inte varit utbildade för. Obehöriga lärare, lärare som undervisar fel ämnen, militärer, outbildade och en massa andra har tillåtits att verka i skolan. I vissa fall med fackens beskydd och stöd. Under samma tid har också lärarutbildningen i vissa avseende varit undermålig. När jag som rektor (i början på 2000-talet) upptäckte att de lärarkandidater som kom ut till oss fick välja läsinlärning som tillvalsämne ringde jag upp rektorn för Malmö högskola och sa att de lärarna han utbildade ville jag inte anställa. Detta säger en hel del. För jag menar: om inte bra utbildning är viktig i skolan, var ska den då vara viktig? Jag gick också den gamla rektorsutbildningen ett tag och den lärgrupp jag var med i ifrågasatte varför man inte ställde mer krav på oss som skulle leda skolan de närmaste 20 åren, men fick bara lulliga svar från våra handledare.

En annan sak som i mina ögon flummat till skolan rejält är vår övertro på arbetet med trivsel. Det har varit så viktigt att alla trivs att det blivit viktigare än att man faktiskt lär sig något. Så korkade är inte våra elever. En elev som utvecklas trivs och mår bra. Alltså om vi blir bättre på att lära elever saker så upplever de skolan som trevligare. För fastän utbildning i många avseende inte är viktigt i den skola som varit, så är det faktiskt det som eleverna går till skolan för att få. De vill lära sig och de vill ha en lärare som tror att de kan lära sig. Om de inte lär sig något så har de roligare på annat håll, faktiskt.

De elever som i år skrev PISA började skolan i den här röran. Det kan vara bra att veta.

Har man detta med sig i tanken så kan följande reformer i skolan ses som ett stort steg i rätt riktning:

  • Nya läroplanen är tydlig och det nya betygssystemet är riktigt bra. Utrymmet för egen tolkning har minskat betydligt. Skolverkets kommentarmaterial är också riktigt välskrivna.
  • Äntligen inför man lärarlegitimation och ställer krav på att man faktiskt är utbildad i det man undervisar i.
  • Den nya rektorsutbildningen är krävande men hundra gånger bättre än den gamla. Äntligen ställer man lite krav och examineras det ordentligt.

Om läsinlärningen är tillbaka som huvudämne på lärarhögskolorna har jag inte kollat upp, men jag hoppas verkligen det är så. För Sverige har alla förutsättningar att ha världens bästa skola, men den kräver världens bästa lärare...Bildens hemsida
lördag 28 december 2013

20 år i kunskapens korridorer...

En dag i ett arbetsliv…

Det är nu 20 år sedan jag tog min lärarexamen och började min resa i det svenska skolsystemet. Det har varit en mycket händelserik tid med ett flertal regeringar, läroplaner och betygssystem. Jag har haft förmånen att få arbeta i alla årskurser från förskoleklass till årskurs 6. Mitt arbete har också gett möjligheten att träffa en massa spännande människor, få ta del av den ena metodiken efter den andra men också getts möjligheten att få resa till andra länder.

Under min tid i skolan har jag inte bara varit lärare utan också rektor, projektledare och ansvarig för modersmålsundervisning. Kort sagt: jag har testat det mesta man kan göra i skolvärden och givetvis har jag många idéer och funderingar kring den värld i vilken jag verkat i halva mitt liv. Jag har dock medveten undvikit att blogga om mitt arbete eftersom jag försöker dela på mitt offentliga- och mitt privata jag då det är många som inte kan se den skillnaden.

Nu känns det ändå relevant att sammanfatta mina tankar om detta ämne som så många verkar kunna allt om, men ändå ingen tycks fatta. För faktum är skolan är i mångt och mycket samhällets "stora förvirring". En förvirring som borde redas ut på riktigt.

Därför blir detta dagen då jag börjar min sammanfattning…

fredag 27 december 2013

I alla dessa världar...

En eller fler? Det med…

Såg på "Vetenskapen värld" på Svt 2 i måndags. Det handlade om att vissa forskare påstår ett det inte finns ett universum utan flera. De förklarade världen ungefär som en stor ost med en massa bubblor i och alla dessa bubblor var olika universum.

Jag tar detta till mig, även om jag inte kan räkna på det eller egentligen förstår det. En sak förstår jag dock: att allting existerar i och av varandra och även den lilla värld som jag rör mig är en oändlighet av små världar. Makrokosmos är uppbyggt av mikrokosmos'. Ett mönster som går igenom allt och där ingenting är oväsentligt i sin del.

Just därför måste man återigen återkomma till värdet av att vårda sitt lilla mikrokosmos. Det lilla påverkar det lilla som påverkar det stor som påverkar helheten.

Vårt ansvar förklarat genom kosmologerna och fysikerna. Man behöver inte alltid vara religiös för att tro…

torsdag 26 december 2013

Downshifting V...

Hemlagat är bäst…

I år har min familj valt att hålla ner priset på julklapparna. Tanken var att de skulle kosta som en trisslott, att man gjort dem själv eller köpt dem på en loppis. Jag valde alternativet att göra mina klappar själv vilket resulterade i skivan på bilden ovan. Tillsammans med min frus hemlagade godis blev det så "juligt" som man vill ha det.

Det har varit en mycket trevlig jul i år och för 30 kr får man riktigt roliga julklappar. Det tar lite mer tanke- och handlingskraft men på totalen är det värt det.

Om alla håller sig inom ramarna blir det bra. De enda som gnisslar tänderna åt detta är nationalekonomerna, men vem bryr sig om dem?. Det är ju trots allt familjen som julen handlar om…

onsdag 25 december 2013

Enkelt ska det vara..


Pampigt och enkelt…

Så här i juletid blir det lätt att man hamnar lyssnandes på olika julkonserter och shower. De flesta är helt ok och en sak man slås av är hur många duktiga körer och musiker det finns där ute i julemörkret. Men samtidigt som jag konstaterar det märker jag också hur komplicerat man gör det mesta. jag gillar när man tar en bra låt, som många av våra julvisor är, och bara bränner av dem rätt upp och ner. Inte en massa omskrivningar eller konstiga stämmor.

En bra låt är alltid en bra låt och blir ofta bara sämre av att den ska "tolkas". Däremot kan en bra artist eller kör ta en mindre välskriven låt och få den att låta gudomligt genom att omarbeta den. Svår balansgång det där.

Så just nu sitter jag och saknar en riktigt bra konsert med vanliga, men bra, julvisor som någon sjunger enkelt men stämningsfullt och som man känner igen. Jag hoppas också slippa höra Carola eller Peter Jöback framföra "O Helga Natt", en låt som kräver en ordentlig pipa som färre artister har än det antal som väljer att framföra den.

Nu sitter nog många där ute och håller absolut inte med mig. Det gör ni rätt i...


Bildens hemsidatisdag 24 december 2013

God Jul alla läsare...

Lill Onkel…


Onkel Olof vill med detta önska alla läsare:

En riktigt God Jul!måndag 23 december 2013

Lillejul...

Dagens pyssel…

Lille Julafton på Solhäll. Det betyder sista julpysseldagen. Hittills har vi varit rätt flitiga. Som traditionerna bjuder har vi stekt alla köttbullar idag och senare blir det griljering av skinkan, julgröt och den sista städningen. Till lunch blev det en grov smörgås med hemrullade köttbullar och hemlagat äppelmos (ja, jag gillar den kombinationen).

När julstressen lyser med sin frånvaro måste man konstatera att det där med Jul kanske inte är så dumt trots allt…söndag 22 december 2013

Det där med traditioner...

Återkommande…

Märkligt det där med traditioner. Man kan liksom inte bestämma vad som verkligen ska bli en tradition. Sedan vi började fira Jul på Solhäll har vi varje år stuckit kryddnejlikor i apelsiner. Det är rätt hemtrevligt och doftar jul, men det är långt ifrån något vi någon gång bestämt att vi ska göra.

På det sättet kan man säga att om man flödar med i livet så blir vissa saker återkommande. Ungefär som med julapelsiner…

lördag 21 december 2013

Och julen slaskar...

Inte i år…

Det blir nog ingen vit jul i Broby i år. Enligt gammal kunskap är det inte klimatförändringarna utan Anders som är orsak till detta. Har aldrig varit någon större anhängare av vita jular, och det är en av anledningarna till att jag valt att bo i Skåne. Men visst. Nog höjer det tindrande-ögon-och-bjällerklangs-känslan.

Men gran- och kaffedoften kräver i alla fall inte de vita flingorna…fredag 20 december 2013

Det finns alltid något att fira...

Värd att fira..."Det finns alltid något att fira", skrev en vän och kollega igår. Vi har hört detta uttryck förr och jag nog minnas att jag själv citerat det någon gång i något sammanhang. Oavsett vilket tycker jag att det är en inställning väl värd att bära med sig. För trots allt mörker i världen och i den värld av gnäll vi gärna skapar, så finns det ofta något att glädja sig åt. Vi måste bara bli bättre på att se det.

Vet du inte vad du ska fira idag så kan du få lite hjälp här:

  • Brian Boitano ingår i Obamas delegation till Sotji!
  • Reinfeldt åker inte till Sotji!
  • Israel, Jona, Moses och Thompa har namnsdag idag!
  • Petra Marklund (September) ska leda "Allsång på Skansen" i sommar!
Givetvis börjar jullovet idag också för många skolelever och skolpersonal vilket också kan rendera en och annan glöggskål.

Själv ska jag bland annat fira att jag slapp krig idag med. Men det är en helt annan historia…torsdag 19 december 2013

Inlägg nr 1 000...

Onkel 1000…

Detta är blogginlägg nummer 1 000 på den här bloggsajten. Tycker själva att det är lite imponerande att det nästan blivit ett inlägg om dagen i tre års tid. Förvisso är det ämnen som återkommer med viss regelbundenhet men det känns som om det nästan alltid finns något nytt att fundera kring.

För övrigt tar jag jullov nu. Men det hindrar inte från att fundera och skriva om och om igen…
onsdag 18 december 2013

Onsdag i kulturens intresse...

Det ljusnar…

Har ägnat dagen åt att spela in en massa jullåtar. Det blev jullåtar på näsflöjt, på gitarr och a capella. Några nyskrivna och en massa gamla godingar.

Jag är verkligen ingen musiker och jag fuskar på alla instrument jag ger mig på. Ändå blir det en och annan låt skriven då och då. Det förvånar mig lite själv varje gång en ny låt är färdig. Att göra en tavla eller pyssla ihop något och för den delen skriva, det är saker man bara kan liksom. Men att få ihop en ny låt ska man liksom inte kunna.

Musik är en märklig konstform. Den förenar och förvånar…


tisdag 17 december 2013

I mörkret...

Scrimshaw tillverkad av författaren…

I det mörker som råder måste vi alla vara mera måna om vårt inre ljus och låta det lysa starkare. 
Låta det leda oss på vinterns alla kalla stigar. 
Att inte glömma att lysa upp tillvaron för dem, vars inre ljus lyser svagare.
Många ljus lyser starkare än några få, men även ett litet ljus syns om det är mörkt nog.


Det är julens budskap...

måndag 16 december 2013

In i dimman...

Efter glöggen…

Funderar varje år över varför vi jäktar som mest när vi behöver det som minst. December är månaden då alla ska träffas och allt ska hända. Samtidigt och hela tiden. Man blir lite "go i luvan" av det. Men kanske handlar det om kontraster, alltså att vi inte kan njuta av julens lugn om vi inte stressat tillräckligt mycket innan.

Fast den teorin håller dåligt. Redan på annandag börjar rean. Och vi med den…söndag 15 december 2013

Konst på en minut...

Mästaren (Sergel)…

Fick en hint om att jag kanske får ett erbjudande om att illustrera en bok om 1700-talet. Detta är en epok jag gjort lite bilder ifrån och om. Däremot gillar jag 1700-tals konst. Många mästare som vågade ta ut svängarna och gjorde riktigt fin kulturhistoria. Men mest gillar jag alla dessa skisser som gjordes då, och min absoluta favorit är Sergel. Inte hans vanliga tavlor men alla hans otroligt sköna skisser och snabba karikatyrer.

Min tanke var därför att träna mig på att skissa lite som man gjorde på 1700-talet. Jag använde mig av en teknik som jag kallar "en minuts skiss", alltså att varje bild bara får ta en minut att tillverka. Då finns det inget utrymme för detaljer och man kan inte sudda. Man måste bara låta pennan göra jobbet. Blir det fult gör man en till och så vidare.

Några av resultaten:Onkel Olof…

Det man märker är att man ofta överarbetar sina bilder. Många gånger har skissen mer att berätta än den slutliga tavlan.

Detta kan man se i mycket vi gör. Ibland kan vi ägna detaljerna alldeles för stor tid. Kanske borde vi tänka mer på det sättet som Sergel skissar. Lätt och ledigt, men ändå med otrolig känsla.

Så talar konsten från 1700-talet…


Halva tågresan...


lördag 14 december 2013

Det där med tomtar...

Året runt tomte…

Jag gillar verkligen tomtar. Alltså de där tomtarna som inte är för överdrivet "juliga". Alltså att de är mer som en gammal hederlig gårdstomte eller skogstomte. Det finns något ärligt och tryggt över dem och jag kan verkligen förstå myterna kring dessa övernaturliga vaktmästare.

Tomten ovan härstammar från min mormor. Den står uppe året runt. Otroligt passande…

fredag 13 december 2013

Mönster...

Experiment som visar den "trygga 7:an"…

Har ofte återkommit till diskussionen att världen kan visas i matematiska modeller och mönster. Att det faktiskt finns en sorts ordning i vad som kan verka vara ett kaos. Så är det också med oss själva och våra åsikter, även om de styrs av lite mer komplexa variabler. Vi har återkommer gärna till det som står oss nära. Om det sedan är en politisk-, religiös- eller annan åsikt så känner vi oss mer "trygga" i vissa sammanhang än andra. Har haft en diskussion om detta här.

I klassen jag arbetar i nu har vi haft lite experimentell matematik. Vi skulle visa att den summa som är mest sannolik att slå på två sexsidiga tärningar är 7. En sjättedel av alla möjliga kombinationer ger den här summan. I teorin i alla fall. Tillsammans testade vi detta genom att slå över 1 400 tärningsslag och sammanställa detta i diagrammet ovan.

Jodå, det blev flest 7:or även om många elever slog andra summor än 7 oftare på sina slag. Nu är 1 400 tärningskast ganska lite för att visa vad en oändlighet skulle visat exakt, men mönstret är tydligt.

Om vi nu ser de olika utslagen som skillnader i åsikter så skulle vi nog ändå komma till liknande resultat. I slutändan samlas de flesta i "mitten"för att vi i grund och botten är väldigt lika. De som ligger i ytterligheterna förstärker detta med. Utan mångfalden som sticker ut har "den trygga sjuan" i mitten inget värde.

Världen behöver sina idioter och genier. Utan dem skulle vi vara helt vilsna. Det visar matematiken i alla fall…
torsdag 12 december 2013

Man är sedd...

De ser oss överallt…

Efter de senaste dagarnas debatt är det bara att konstatera att vi är avlyssnade, sedda och och registrerade. Ja, det är FRA och USA igen, och säkert en massa andra med. Jag har, som jag bloggat om tidigare, inget större problem med detta personligen men det verkar vara en del fuffens i görningen som får en att tänka på en massa kriminalserier från 70- och 80-talet där staten alltid var den stora boven.

Skulle vara kul om alla en dag skickade en massa mail och sms med sådana där ord som får systemet att reagera. Ordspamma hela nätet med andra ord. Bara för att se vad som hände.

Till dess är det bara att ramla på och vara sig själv.

Ungefär så här: …onsdag 11 december 2013

Motståndsonsdag...

Huvudvärk, ett världsligt problem…


Vaknade med en fruktansvärd huvudvärk i morse. Dessutom var jag frusen, vilket sällan händer mig. Hela min natur skrek efter att få ligga under en filt på soffan och dricka en kopp varmt. Mänskligt.

Sen slog mig tanken på att 99% av alla sjukdomsfall beror på kropp och själ i en märklig symbios. Ibland mer av den ena och ibland en mix av båda. Mest sitter det i huvudet faktiskt vilket kanske är orsaken till att värken oftast sitter där.

Så istället för att slänga mig under en filt så gick jag och tränade på gymet en timme. Så var kroppen tränad. Lite senare passade jag på att rengöra vattenlåset i handfatet på toaletten. Det har inte varit den bästa avrinningen de senaste veckorna så det var behövligt. Därmed fick även själen sin träning.

Inom Zem-buddhismen kallas detta för motståndshandlingar, det vill säga att göra saker som bryter mot det direkta begäret. Allt för att frigöra sig från detsamma.

Så nu kan jag äntligen dricka mitt kaffe. Ensam utan min huvudvärk...Bildens hemsidatisdag 10 december 2013

Nobelpriset...

Filosofipristagare? Föga troligt…

Idag är det dags att dela ut Nobelpriset igen. Något man på något vis känns som ett äkta pris väl värd all uppmärksamhet. Får mig att fundera på vilket pris jag skulle vilja vara vinnare av och kom fram till följande fundering:

Fredspriset
Borde vara det coolaste priset att vinna men med tanke på att Hitler själv varit nominerad till detta pris och lite med betänkligheter på de senaste årens pristagare så känns det inte som något riktigt eftersträvansvärt.

Ekonomipriset
Äe nog det pris jag har minst chanser att få. 'Nuff said.

Fysik
Fysikpriset tycker jag nog är det pris som jag ser som det som får mig att tänka på Nobel mest. Hade man fått kombinera den här vetenskapen med någon sorts religiös filosofi så hade jag radan jobbat häcken av mig för att få det. I dagsläget tror jag att jag (faktiskt) är för gammal för att börja fundera i de banorna.

Medicin
Medicinpriset och taoism funkar egentligen ganska dåligt. Saker sker och vilka är vi att försöka påverka naturens lag. Inte för mig.

Kemi
Det var längesedan kemister fick pris för att de lyckats spränga något, vilket egentligen är bra, men då blir jag lite uttråkad. Har fortfarande inte lärt mig citronsyracykeln så, nej, det får bli ett annat pris.

Litteratur
Detta är nog det enda pris jag faktiskt skulle ha chansen att få en dag, om jag bara blev lite mer seriös och mångordig. "Handboken" i all ära men det krävs nog betydligt större språk och mer text för att charma en sådan som Horrace Engdal. Framtiden ser mörk ut med andra ord.

Egentligen skulle jag nog vilja ha priset i filosofi, vilket inte existerar så klart, eller i pedagogik, som inte heller finns. Men samtidigt är jag ganska glad ändå, fast jag aldrig kommer att få Nobelpriset. Eller kanske just därför…
måndag 9 december 2013

I nära mörker...

Solen. En sällsynt besökare…

 I dessa tider får man knappt se dagens ljus, brukar jag skämta lite om. Man går till jobbet innan solen gått upp och åker hem efter den har gått ner. Inte undra på att helst skulle vilja gå i ide.

Men om knappt två veckor vänder det. Det ser vi särskilt fram emot…

söndag 8 december 2013

I andra advent...

Stämning i stugan…


Ute faller snön ner och på TV är det stafett i skidåkning. Har haft lite svårt att få den där riktiga julstämningen i år. Förra året gjorde vi jul rejält med pynt, rullning av köttbullar och en massa annat.

Frågan är nog om inte en kopp kaffe under en filt i soffan på något sätt är mer jul…Bilden tagen av Fröken Grön

lördag 7 december 2013

Hemslöjd...

Ett gott försök…

Som alla vet är jag ju lite svag för mossiga stenar. Just därför, tror jag i alla fall, har min fru skapat följande attraktion i trädgården.

Huruvida den fått den rätta stämningen får ligga hos betraktaren att avgöra…

Ett av originalen...

fredag 6 december 2013

Vinterstorm...

Gnistrande morgon...

Med stormen Sven kom snön till hembygden. Från ena dagen till den andra har landskapet förändrats helt. Jag är ju ingen större anhängare av snö, men nog måste man säga att det är förbaskat vackert med vinterlandskap.


Kalla hjulet..


I det gnistrande vita täcket
Blir världen till en egen saga
Kall och lockande
Berättad av solens reflekterade strålar…
Igår lämnade "en av de få" oss.

Nelson Mandela 1918-07-18 - 2013-12-05

torsdag 5 december 2013

Julbord...

Broby pingiselit…

Då var det snart dags för årets första julbord. Ska bli lite spännande. Innan dess är det pingis och glöggmingel i den ordningen.  Vilket nog är tur.

Stormen "Sven" börjar ladda upp utanför fönstret. Pingis i stormen låter som en zenbuddhistisk koan, en paradox. "Vad är ljudet av en boll i stormen?"

Det enda rimliga och zen-svaret på detta måste vara: "Julbord".

Något att tänka på för dem som söker upplysningen. Eller kanske inte…


onsdag 4 december 2013

Skräpmytologi...

Skräpfågel...

Idag kommer sopbilen. Det gör den varje onsdag, men den vill ha olika saker från vårt källsorterande. Just idag var det metallförpackningar som gällde. Det gillar skatorna. Precis som myten om dem så älskar de att rota runt bland de blänkande föremålen. De älskar också att slänga runt med dem. Jag trodde att de samlade på dem i sitt bo, men inte i Broby tydligen. Här gäller det att sprida ut gamla värmeljus och konserver på så stor yta som möjligt.

Har ägnat en stund idag åt att återsortera dessa "dyrgripar". Det är lite störigt men samtidigt måste man gilla det. Skator är coola fåglar med korkade idéer. På något sätt passar de enormt bra in på Solhäll. Men det gör kajorna, paddorna och alla de andra djuren med.

Mångfalden berikar...

Bildens hemsida

tisdag 3 december 2013

Pisa...

PISA, tänkte mannen…Idag kom resultatet som hela skolsverige väntat på: PISA.


Det var för bedrövligt…


måndag 2 december 2013

Någonstans...

Vison…


Någonstans där ute i myllret vandrar de. Mitt i hopen av sorlande människor står de där som alltid, och på något sätt, alltid kommer att känna sig ensamma. De syns men blir aldrig sedda…söndag 1 december 2013

Gör det enkelt...

Kanske inte så enkelt…

Det är mycket som är spännande med att bo i ett gammalt hus. Inget är plant och inget är vinkelrät och hela huset lutar. Men en sak är bra och det är våra gamla rör. Vi har bara två kanaler. En till toaletten och en till köket. Inte så många krökar och vindlingar alltså.

När vi får stopp i vaskarna brukar vi använda oss av ett tips vi fick av grannen. Vi kokar upp vatten i vår största gryta, häller i några droppar diskmedel och så häller vi det i vasken. Fungerar oroväckande bra. Miljövänligt är det med då man slipper använda olika propplösare.

Gör saker så enkelt du kan, men inte enklare än så…
lördag 30 november 2013

Julpyntad skog...

Fint blir det hemma…

Idag har vi börjat med julpysslet. Trenden i år verkar vara att julpynta trädgården. Det ska vara granris vid dörrarna, små granar, mossa och en massa lampor i snöbollsbusken.

Vi åkte därför tidigt ut i skogen för att se om vi kunde hitta allt vi behövde. Nöja åkte vi hem med bilen full. Tyvärr blev skogen lite tommare…


Skogen när vi har varit där…
fredag 29 november 2013

Tomtehot? ...

En trend eller en fälla? …

Man brukar säga att en gång är ingen gång, två gånger är en trend. Jag har nu fått skumtomtar i brevlådan två gånger från någon okänd person. Den här gången kom de i ett kuvert utan avsändare. Väldigt trevligt, då jag gillar detta julgodis, men samtidigt mycket mystiskt.

Jag säger som Jan Stenmark: "Man anar en fälla!".

Tyvärr är det så här med mig: Vissa fällor går jag gärna i. Om och om igen.

För övrigt blev min julsång klar idag. Det blev inte "Ge mig ett tomtebrööl" utan en mer seriös sång. Jag tror att det blir ett brööl också vad det lider. Ja, om jag inte dött av förgiftade skumtomtar innan vill säga…
torsdag 28 november 2013

Ledig flera gånger i veckan...

Allt måste bestämmas...

Det har börjat diskuteras mycket om arbetstid. Att vissa arbetar för mycket och andra jobbar inte alls. Några partier driver en linje om att en arbetsdag ska förkortas med si och så många timmar. Vi höjer också i dagsläget pensionsåldern, vilket skulle vara en paradox om den togs i samma diskussion.

Jag funderar på om man egentligen måste hålla på att lagstifta om allt sådant här. Låt dem som vill jobba- och tjäna mindre göra det, och dem som vill jobba ihjäl sig göra det. Det man önskar var bara att det fanns ett alternativ för dem som vill leva fattigt. De som vill dra ner maximalt på standarden för att kunna ha en möjlighet att välja sitt egna liv. Där sätter lagarna i många fall stopp.

Om det nu är viktigt att arbeta mindre så gör det. Det finns massor av människor som har råd att gå ner i arbetstid, men är inte beredda att sänka sin levnadsstandard och sin trygghetsfaktor. Alltså vill de som förespråkar en arbetstidssänkning ha sina gamla villkor, men arbeta mindre för dem.

Livet är fullt av onödiga debatter…

onsdag 27 november 2013

Sture Quick, en modern häxa? ...

Mannen bakom drevet…

Jag. precis som många andra, var ju bara tvungen att se debatten mellan Göran Lambertz och Leif G W Persson i SVT igår. Givetvis handlade det om mannen, myten och den ständigt aktuella Sture Bergwall/Thomas Quick. Jag är generellt positiv till både Göran och Leif, och vad det gäller huruvida Sture Bergwall är skyldig eller ej finns det andra som vet bättre än jag. Spännande här är att för mig möter förnuftet (Leif) logiken (Göran). Båda har rätt på sitt sätt och båda har fel på sitt sätt.

Alla som på något sätt närmat sig den juridiska världen vet att juridik inte handlar om känslor och antagande, utan om ganska fyrkantiga retoriska fastställanden. Just därför tror jag att Göran kan ha rätt när han säger att domarna, rent juridiskt, är korrekta. Detta funkar dock inte när man med förnuft och känsla tittar på dem på samma sätt som Leif gör. Då är allt helt uppåt väggarna, och här kan de fortsätta diskutera i all evighet utan att finna någon endräkt.

Nu kommer det som jag tycker man ska ha mest i beaktande på i det här fallet; och det är media. För minns ni inte hur jäkla skyldig Sture Bergwall var i tidningarna på 90-talet? Han var inte bara massmördare; han var pedofil och kannibal med. Inget tvivel om hur ond och nedrig han var, och det var ingen som tog hans parti och ifrågasatte vad som var den egentliga sanningen. Samma drev, som faktiskt väldigt mycket påminner om 1600-talets häxprocesser, målar nu ut Thomas Quick som ett stackars offer för omständigheterna. Även om han erkänt tidigare.

Därför var det så befriande att hitta och läsa Ellen Agnés uppsats om medias bevakning av detta fallet (se nedan). Hon försöker objektivt bedöma hur processen utanför domstolarna har varit. Den journalistiska rättsprocessen visar ingen nåd och bär inget ansvar. Livsfarligt i en demokrati där den tredje statsmakten har en skyldighet att bevaka den fria människan objektivt. Faktum är att vi är rättslösa inför "drevet". Inte ens juridiken kan skydda oss när häxprocessen väl har startat.

För en sak är tydlig med fallet Sture Bergwall och många andra fall ur historien. Människans behov av uppmärksamhet kan få märkliga konsekvenser. Många har fått sätta livet till för det behovet...


Uppstas om mediabevakningen av Sture Bergvalltisdag 26 november 2013

Downshifting IV...

I djupet av allting…

Lyssnade på en liten debatt i morse på morgon-TV angående den svenska lånebubblan. Tydligen ökar den hela tiden men mest rädda var ekonomerna för deflation, det vill säga att kronan ökar i värde. Låter helt märkligt i mina öron. Jag kan förstå att hela lönedebatten slås ur spel eftersom en deflation i sig själv är en reallöneökning, men annars borde det vara positivt.

En annan sak jag inte förstår är hur det kan vara en fördel att ta lån. Skattemässigt kan det vara hur bra som helst och så länge jag har levt har det av någon anledning alltid varit dåligt när vi inte lånar och konsumerar tillräckligt mycket. För ekonomin alltså. Men vi får inte låna FÖR mycket, för då blir inte det heller bra. Vissa påstår också att depressionens stora problem var inte att man förlorade en massa pengar och arbeten utan att det inte fanns kapital att låna.

Jag tycker ändå att det är hur skönt som helst att vara skuldfri. För det är att vara fri på riktigt. Ekonomer har jag aldrig förstått mig på och kommer säkert aldrig heller att göra det. Men mitt i debatten kom jag att tänka på ett citat från Galenskaparna i lördags (Svensk humor igen):

"Vi tror att ekonomer är kloka för att ljuset färdas snabbare än ljudet. Vi ser dem som smarta tills vi hör vad de säger"

Precis så känner jag…

måndag 25 november 2013

Frågor av speciell vikt...

Gåtfull på många sätt…

Det finns de stora frågorna som t ex "Finns Gud?", "Vad är meningen med livet?" eller "Vad kom först, hönan eller ägget?". Frågor som gäckat många stora tänkare genom historien.

Sedan finns det de där små frågorna som på sitt sätt gäckat lika många hjärnor nästan lika mycket. "Har Mona-Lisa ögonbryn eller inte?"

Värt att fundera på en stund...

söndag 24 november 2013

Hemma och nära...

Närmast är godast…

Jag är med i Radio Kristianstads nätverk. En underbar idé där vissa lyssnar (vi som varit bisittare och liknande) kan lägga ut vad som händer omkring oss och så kan radion välja att göra reportage om detta. Man kan också diskutera saker som berör en. Mycket av det som diskuterats har fått sin beskärda del i media. Radio Kristianstad har förstått att det är också bland "de vanliga människorna" i ens närhet som det intressanta händer.

Genom detta nätverk fick jag också erbjudandet att gå med i en fb-grupp för närproducerade matvaror. Jag gick med för att visa mitt stöd men också för att gå vidare med planen i mitt liv. Gruppen har varit mycket aktiv och många intressanta gårdar och produkter har fått chansen att visa upp sig. Men det som gjorde mig mest glad var att den här lilla "anonyma" gruppen redan har 200 medlemmar, och detta efter bara 2 veckor.

Vad vill jag egentligen säga med allt detta? Jo. Medan politikerna inte kan komma överens om det minsta lilla miljömål, så håller de små människorna på att ta ett eget initiativ. För sanningen är den att valen är våra och det lilla har större slagkraft än man tror.

Radio Kristianstad har fattat det här. Har du? …
lördag 23 november 2013

Kyrkan mitt i byn...

Mitten av vad? …

I de flesta samhällen i Sverige så står kyrkan mitt i byn. Senare (på 1800-talet) samsades kyrkan med skolan och järnvägsstationen. Religionen, utbildningen och kommunikationen; allt som drev samhället framåt. Viktiga saker med hög status.

Nu står kyrkan och skolan fortfarande i byn, men stationen är ofta nedlagd. Kyrkan har tappat sin makt och många av sina medlemmar, skolan tappade sin status och järnvägen försvann helt som sagt. Så idag kan man fundera på vad som egentligen "ligger mitt i byn"?

Inte märkligt att människor idag är lite förvirrade. Vad ska man tro? Vad ska man kunna? och hur kommer man vidare?

Kanske vet man på pizzerian. För den ligger numera mitt i byn…fredag 22 november 2013

Om broar...

Höstbro…

Få byggnadsverk har så stort symboliskt värde som broar. Något som övervinner och förenar en eller flera sidor. Något som kan gå över vatten och avgrunder och ta oss trygga till den andra sidan.

För ett tag sedan tänkte jag att hösten var bron mellan sommaren och vintern. Idag tänker jag att vintern är bron från hösten till återuppvaknandet, våren.

Var årstid har sin bro…