måndag 30 december 2013

Omskolad II- Vinst eller inte...

Aktuell matematik...

Debatten går het om vinstuttag från företag som driver skolor, vilket blivit möjligt med friskolereformen. En reform som beslutades över blockgränserna. På den tiden arbetade jag i Helsingborg, en stad som var väldigt öppen för friskolor. Det året öppnade flera friskolor och många elever försvann till dessa. Efter en termin kom många av dem tillbaka då det visade sig att kraven var likadana där som i vanliga skolan. Friskolornas pedagogik, som då handlade mycket om eget ansvar för eleven passade inte heller alla elever. Men det var ju tanken med reformen: att mångfalden av skolval skulle öka konkurrensen mellan skolorna och därmed höja kvalitén, men också att eleverna skulle kunna hitta en skola som passade dem bättre.

På det sättet är det fria skolvalet egentligen intressantare ur väljarnas perspektiv än om de olika skolformerna. Vilka krafter styr att man i en familj väljer en annan skola än den närmaste? Detta kan man skriva mycket om, men jag väljer att hålla frågan öppen.

Vilket som. Reformen öppnade upp för föräldrakooperativ, ekonomiska föreningar och lärare som ville driva en alternativ skola. Detta måste man fortfarande se som något positivt i en värld där kunskap inte längre är ett monopol. Därmed också sagt att de flesta friskolor inte har vinst som drivkraft och de flesta styrelser jobbar ideellt. I allt detta måste man också säga att alla skolor i Sverige har samma styr- och kontrollsystem. I många fall kontrolleras friskolorna mer än de kommunala skolorna.

Men sedan kom kom riskkapitalister på att man faktiskt kan tjäna pengar på skolan och då blir det helt plötsligt en annan fråga. Framförallt när dessa också kan gå i konkurs och lämna elever utan betyg och skola. Riskkapitalister är inte kända för tålamod och långsiktighet, något man måste ha om man ska bygga en skola på riktigt.

Nu händer något spännande. I den politiska retoriken låter det som om alla friskolor är vinstdrivande och många politiska partier gör detta till sin stora fråga utan att egentligen se till helheten. Farligt. men pekar också ut varandra som de skyldiga till allt detta. Roten till allt ont är reformen i sig själv. Inte bara blir skolan spekulativ, den segregerar skolan ännu mer.

I mitt skolliv har jag alltid valt den kommunala skolan, även om erbjudanden kommit från friskolor. Jag tror på att den kommunala skolan är god nog och lika utvecklingsbar som friskolan. Men det är en annan fråga. Men min inställning är solklar: Vinstuttag är inte problemet. Friskolereformen är inte problemet. Problemet är valet i sig själv. Eller egentligen, vår oförmåga att göra aktiva val.

Många föräldrar gör aktiva val när de sätter sina barn i olika skolor. De borde aktivt kolla upp hur dessa skolor styrs och vilken pedagogik de har. Tror man att ett riskkapitalbolag driver en skola bäst, så får man kanske lära sig att ta baksidan av detta med. Man får ta en risk helt enkelt. Efteråt hjälper det inte att gnälla.

Frågan man borde ställa sig som förälder vid ett skolval är:
Kan den här skolan ge mitt barn det som läroplanen och skollagen förespråkar?

Ur det perspektivet blir vinst- eller inte vinst, kommunal- eller friskola ganska ointressanta frågor...


Bildens hemsida

7 kommentarer:

ERIC SECHER sa...


Hänger inte med.
Tycker skola, vård och omsorg handlar om basbehov, dvs allas rätt. Valfriheten kan tillämpas på andra områden.

Onkel Olof sa...

…eftersom människorna inte är mogna att välja.

Alla har rätt till skola. Alla får skola.

Men med så mycket annat i samhället är vi inte vana av att se och ta konsekvenserna av våra val. Om folk valde seriöst och vågade ställa krav så är valet inget problem.

Vinst är heller inget problem om skolan i fråga bara levererar det dom lovar.

Onkel Olof sa...

…eftersom människorna inte är mogna att välja.

Alla har rätt till skola. Alla får skola.

Men med så mycket annat i samhället är vi inte vana av att se och ta konsekvenserna av våra val. Om folk valde seriöst och vågade ställa krav så är valet inget problem.

Vinst är heller inget problem om skolan i fråga bara levererar det dom lovar.

ERIC SECHER sa...


Vill gärna ställa upp på ditt mantra om det aktiva valet, dvs motsatsen till underkastelse.
Men det förutsätter en annan kultur. En icke individualistisk, där individen är till för kollektivet, där kollektivet är till för individen, en för alla, alla för en. Där är vi inte ; " Kan den här skolan ge MITT barn ge det som läroplanen föreskriver ".
Det är trist, det är ett nederlag, men jag tror det handlar om jämlikhet, om politik som förhindrar oss att bara tänka på våra egna barn.
Detsamma gäller sjukvården. De nya vårdcentralerna etableras där åkommorna är lätta och banala, inte där de behövs. I en annan kultur skulle de som gynnas uppfatta det som ett problem. Nu lutar de sig tillbaka, övertygade om att deras framgång i livet beror på goda aktiva val, något som människorna i Fittja också kan göra.

Kortare:
Gärna aktiva val, solidariska val. Din framgång är min framgång.

Onkel Olof sa...

Jag håller egentligen med dig, men vad jag egentligen vill säga är att vi lätt ser oss blinda på oväsentlig heter.

Skollagen säger att om en elev har behov av viss hjälp så ska den ha det. Mycket klart och mycket tydligt. Här har skolformen ingen betydelse. Alla skolor måste följa detta oavsett vem de styrs av eller hur mycket de går i vinst.

Om man sätter detta i perspektiv så upptäcker man att väldigt få skolor kan följa detta, även de kommunala. Många elever får inte det de behöver, ofta på grund av budgetramar.

Alltså. Om man då jämför skolor i hur de faktiskt kan bemöta elevens behov istället för hur mycket de tar ut i vinst, så skulle vi få debatten där den hör hemma.

Därför blir det politiska pratet om vinstuttag i skolan i mångt och mycket bara en massa honörsord från politiker som inte satt sig in i frågan. Förbud kommer inte att lösa någonting, bara röra till det mera.En sak som förundrat mig mycket sedan friskolereformen är hur lätt det är för många av dessa skolor att få elever. Om jag var förälder skulle jag aldrig sätta mina barn i en skola som drivs av ett riskkapitalbolag, lika lite som jag skulle sätta dem i skolan som drivs av en avvikande ideologi, men tydligen tänker inte de flesta så.

ERIC SECHER sa...


Instämmer.

GOTT NYTT ÅR Olof !!

Onkel Olof sa...

Detsamma! :)