onsdag 2 november 2011

Livet som en pendel…


Undvika ytterligheter. Inte lika tråkigt och inte lika roligt…

Inom taoismen säger man att man ska undvika ytterligheter, det vill säga undvika att bli, göra eller ha för mycket av något. Man ska vara lite lagom, som jag bloggat om tidigare.

Det är som att vara en pendel. Man ska ha lugna små pendlingar inte stora kraftfulla. Har man det finns det risk att man pendlar in i något, eller att pendeln ramlar av. Detta harmoniska tillstånd gör att man inte blir riktigt arg, inte riktigt ledsen och tyvärr aldrig euforiskt glad.

"Jaha, det var väl trevligt", sa taoisten när han vann 10 miljoner på Lotto.

Valet är ditt…

9 kommentarer:

ERIC SECHER sa...

Får inte ihop detta riktigt, med Realist (R)-taoism;


R: För att finnas så måste ytterligheterna finnas.
Undviker man det då finns man inte.

E: Exempel på när den mogne INTE undviker ytterligheten ?

R: Vid Rättrådighet, tapperhet, vishet, måttfullhet, tro, hopp, kärlek.
Eller när man har med korkbollar att göra.
Taoismens ytterligheter är yin & yang. Det är universums urkraft.

Onkel Olof sa...

Pendlar kan snurra också.

Fungerar för Realist…

ERIC SECHER sa...

Jo, men pendelutslaget ?

Onkel Olof sa...

Pendelutslagen är på sätt och vis Yin och Yang. Men vad du än får för mycket, så slår det tillbaka.Målet är inte att inte pendla utan att pendla lagom…

Onkel Olof sa...

Jag skrev en kommentar på detta på din blogg, var tog den vägen?

ERIC SECHER sa...

"Pendla lagom" - helt OK.

Du menar på Goda tolkar ? (http://ericsecher.blogspot.com/2011/10/goda-tolkar.html) -
Vet inte .. HELT säkert ingen censur.

Pendlar som snurrar gör mig lite förvirrad...bilar kan vara förvaringsutrymmen, tidningar kan vara underlägg, vinflaskor kan vara ljusstakar, människor kan vara robotar, pendlar kan vara snurror - men det var väl inte meningen ..?
(Har jag missat någon ironi ?)

Onkel Olof sa...

Man kan ha en rak pendelrörelse och en som är cirkulär. Den cirkulära (snurrande) pendelrörelsen når aldrig punkten där den är i lod. Om man inte når lodpunkten är man alltid i en ytterlighet.

Då har R rätt…

ERIC SECHER sa...

Påvens skägg ?
LAGOM; små pendelrörelser - begränsade ytterligheter
R(?): Små eller stora utslag är ovidkommande/ointressant

Onkel Olof sa...

Precis så tänker jag.
För i R:s teori så är lodpunkten ganska ointressant, och för mig är det det yttersta målet. Att inte pendla alls måste vara oerhört skönt för själen.