onsdag 9 november 2011

Axiom, bättre än sanningar...

Liv och död. Sanning eller axiom…

Inom matematiken brukar man använda sig av axiom. Ett axiom är en sats som inte behöver bevisas. Den kan användas för att bevisa andra satser. Man helt enkelt bara säger att så här är det, vi tjafsar inte mer om det. Man måste bara komma ihåg en sak, axiom är inga sanningar, snarare konstanter.

Jag tycker ju egentligen inte om att tala om sanningar. Så fort man kommer på en sanning, så kommer det snart fram ett undantag där sanningen inte stämmer. Ni vet "undantaget som bekräftar regeln". Men sen slog mig tanken: Det kanske finns livsaxiom. Ni vet, saker vi inte kan bevisa och som bara är så. Tanken är inte färdig, men följande teser borde man kunna se som axiom, och jag kallar dem för Onkel Olofs första livsaxiom:

Allt som lever kommer att dö.
Skugga kräver ljus.
Det råder balans, men aldrig jämvikt.
Tro alltid människor om mer.

Till detta borde ju kärlek och qi vara någon sorts konstanter med, men så långt har inte tanken formats än. Kanske är tanken också ett axiom…

Läs mer: Axiom

4 kommentarer:

ERIC SECHER sa...

Realist brukar tala om "begrepp". Och vi är hela tiden "osams" om vad som ligger i begreppen. Tror som Gödels ; alla sanningar är subjektiva … vilket han visst kunde bevisa (G teorem) ...

Onkel Olof sa...

Blir det inte lite svårt att se helheten om man måste diskutera begreppen hela tiden?
Eller är det så att om ni inte diskuterade begreppen så skulle ni komma på att ni tyckte likadant, och då skulle ni inte få nöjet att diskutera?

Ju fler åsikter man får om ett ämne, desto större enighet runt ämnet. Avvikelsen blir mindre…

ERIC SECHER sa...

Först blev det:
Just jag håller med. Men uppfattar annars att man blir påmind om hur olika vi alla är, hur svårt det är att förstå varandra. För egen del kan jag inte begripa hur man kan fastna i (rigida) begrepp (som ändå i praktiken uppfattas olika av olika personer). Men uppenbarligen är det livsviktigt för någon annan.
Det närmsta en sanning jag kan komma är att man respekterar olikheterna, och gör sitt allra bästa för att dessa olikheter inte skall orsaka onödiga konflikter (skador, lidande).

Sen:
Du är klok som en tångräka.

Onkel Olof sa...

En tångräka har en autonom hjärna, ren instinkt.
Det är jag det :)