lördag 1 februari 2014

Klarsynt...


Klarsynt...


Lyssnade på Henrik Arnstad på TV4 i morse. Han har forskat och skrivit om fascismens framväxande i dagens Europa. (Fascism är hans betäckning på de främlingsfientliga partiernas politik. Ordvalet kan ha olika tolkning). Dessa partier vinner mer och mer mark på den politiska arenan och det är spännande att försöka förstå hur detta kan hända med andra världskriget fortfarande aktuellt i många levande människors minnen.

Vilket som. Det som fastnade hos mig var när Henrik fick frågan om det var de dåliga tiderna som var grogrunden för framfarten. Han svarade då att framgången nog mer låg i att dessa partier är de enda partierna som har ett positivt budskap. Medan andra hotar med jordens undergång om vi inte klarar koldioxidkraven eller bollar negativ retorik för att få oss att förstå hur dåliga alla andra partier är så står de fascistiska partierna där med en vision om en bättre morgondag. Klart att de lockar människor som är trötta på "tjafset".

Frågan har varit på tapeten tidigare och Öz har också påpekat detta. Ändå tror vi att det bästa sättet att bekämpa dessa strömningar är att smutskasta dem. Så fel man kan ha. Det är ju just det som föder dem. De etablerade politiska partierna MÅSTE bli bättre på att hitta sin vision och sin framtidstro och börja leverera en tro på det goda samhället, annars är snart det fjärde största partiet det näst största som kan bli det största.

Men då blir det svårt att se något positivt i det…
6 kommentarer:

ERIC SECHER sa...


Det finns visioner, om man vill se
Jaget för Laget
En för alla, alla för en
t.ex

Onkel Olof sa...

Men vilken värld vill de ha?

Måste man göra fria tolkningar utifrån ideologier som inte längre finns?

ERIC SECHER sa...


En solidarisk.
Behöver inte tolkas, bara efterlevas.

Onkel Olof sa...

Men vem röstar jag på för att få det?

ERIC SECHER sa...


V ligger bäst till. Om man lyckas tvätta bort kommunistspöket ..

Onkel Olof sa...

Kommunismspöket är egentligen inget problem. Alla har skelett i garderoben. Frågan är vad man vill skapa:

"Allt vi gör har samma mål: att förändra samhället, att göra män och kvinnor jämlika, att ta bort klasskillnader och andra orättvisor, att skapa hållbara lösningar. Det är därför vi med stolthet kallar oss för ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund."

En kort sammanställning av vänsterpartiets politik hämtad från deras hemsida.

Tyvärr står det väldigt lite om hur de tänker göra detta. Baksidan är också, som jag redovisat tidigare, att den kommun de bestämmer allt har man sänkt skatterna, stängt ner delar av vården och har lika dåliga skolresultat som alla andra.

När jag gick igenom alla partiers hemsidor så blev min bedömning att vänsterpartiet är ett typiskt retorikparti. Man hoppar på alla trender och gör ord av dem som tilltalar, men det skiner igenom att man inte riktigt vet hur man faktiskt aktivt regerar. Man påstår också att man är ett feministiskt parti, men fast man har flest kvinnor procentuellt i riksdagen så valde man aktivt att ha en ledare och det blev en man. Liknar stora delar av fackföreningsvärlden där kvinnodominerade yrken företräds av män.

Deras sätt att hantera SD på nätet har dessutom gett SD enorm gratisreklam.

Nu blev V partiet i fokus, men kan göra liknande bedömningar av alla partier.