måndag 10 februari 2014

Omskolad- Det där med förstatligande

Kanske inte så här man menar med att regeringen ska ta mer ansvar för skolan...


Leif Lewin har med sin utredning om kommunaliseringens effekter på skolan satt igång en rejäl och kanske behövlig debatt. I en artikel i DN idag beskriver han hur kommunerna och lärarna inte riktigt var beredda på det ändrade ansvaret och att politikerna missbedömt kostnaderna för den målstyrda skolan. Lönerna och arbetsförhållandena för lärarna, och därmed deras status, har också påverkats negativt enligt rapporten. Rapporten glädjer vår skolminister, Jan Björklund, som är den i svensk politik som mest drivit frågan om att skolan ska förstatligas igen.

Vad ska man då tro om allt detta? För först måste man kanske se vad som verkligen behövs för att få den svenska skolan i topp och där är svaret enkelt: det behövs fler riktigt duktiga lärare. Jan Björklund beskrev själv i programmet "nyfiken på partiledaren" igår vad en bra lärare är, det vill säga en som med stort hjärta vågar ställa krav på sina elever och får dem att lyckas. Detta har jag bloggat om tidigare så det är inget nytt under solen. Alltså måste vi få en bra lärarutbildning och kanske ännu viktigare: få de bra lärarna att stanna kvar i skolan. Många lovande lärare har de senaste åren lämnat skolan på grund av att arbetsförhållandena inte varit tillfredsställande.

Men när politikerna säger att de vill satsa på lärarnas status och höja deras löner, så äger de egentligen inte makten att göra detta eftersom den makten ligger hos SKL, alltså kommunerna. Samma sak gäller när de vill minska klassernas storlek eller satsa på fler speciallärare. De har egentligen inte makten att påverka detta. De kan avsätta pengarna, som de ofta måste öronmärka, men det är fortfarande kommunerna som ska sköta det, och finns det inga bra lärare att tillgå så blir det bara ett slag i luften.

Alltså. Fördelen med ett förstatligande av skolan är att politikerna faktiskt kan få önskade förändringar tillstånd på ett smidigare sätt. Däremot blir det nog initialt som M och S säger: ytterligare en förändring som bara tar tid och energi från skolorna och därmed inte kommer eleverna till godo. En stor frustration från många politiker de senaste åren har varit att man pumpat in pengar i skolan utan att få effekt. Kanske är detta nyckelfrågan till skolans framtida framgång och om den ska förstatligas eller ej. Vill de få effekt med sina pengar så måste de ha makten att få dem dit där de behövs.

Om ett förstatligande av skolan kan få fler bra lärare till skolan så är det nog rätt väg att gå. Då kan politikerna höja lönerna, minska klasserna och anställa fler specialpedagoger utan mellanhänder och då kommer nog fler att upptäcka att lärarjobbet faktiskt är ett mycket stimulerande arbete väl värt att satsa på. Sen kan vi börja tala om världens bästa skola…


ArtikelBildens hemsida

Inga kommentarer: