fredag 21 februari 2014

Omskolad- Lönsam utbildning...

Är du lönsam? Är det lönsamt? ...

Bilden ovan heter "Är du lönsam lille vän?". Vi har sett den många gånger förr och i många olika sammanhang. Sätter frågan om skolans uppdrag att utbilda samhällsmedborgare på sin spets. Tänk inte på vad samhället ska göra för dig, utan hur mycket du ger till samhället. Men det var då det.

I dagarna har Anders Borg presenterat förslag på skattehöjningar och besparingar som bland annat innebär att studielånen skulle öka samtidigt som bidragsbiten skulle minska. Då kommer genast frågan: Lönar det sig att utbilda sig?

Svaret i ett kunskapssamhälle borde vara entydigt "ja", men tyvärr är det så att idag lönar sig en högskoleutbildning ganska dåligt. En examen ger alltid en viss trygghet men är ingen garanti för en bra lön och absolut ingen säkerhet för att man ska få ett jobb. Tänker man sedan i termer av livsinkomst så lönar det sig definitivt att ta en gymnasial yrkesutbildning. Under den tiden en blivande akademiker skaffar sig en skuld på hundratusentals kronor, hinner den med en yrkesutbildning arbeta ihop minst lika mycket i lön. Alltså ligger akademikern redan efter på sin första arbetsdag med en ansenlig summa.

När vi då försöker höja resultaten i skolan kanske vi måste fundera på vilka grunder vi gör det. Hur ska man motivera eleverna till stordåd om det i slutändan inte är lönsamt? Elever tänker inte i kollektivt samhällsansvar. De är smartare än så. "Whats in it for me?", är deras devis.

Vad ska man svara på den frågan? …


Inga kommentarer: