måndag 14 mars 2011

En kedja av mening...

En lång orsak, en kedja, att användas meningsfullt...

Inom buddhismen talar man ibland om att det inte finns en mening med livet, men däremot en orsak. En orsak som sträcker sig tidens begynnelse som en lång kedja av händelser som leder fram till att vi finns just här och nu. Orsaker som sträcker sig genom din släkt fram till att du nu sitter och läser dessa rader.

Tanken svindlar när man försöker se det framför sig. Gör livet till ett under i sig själv. Men meningen då? Folk blir lätt deprimerade av att livet inte skulle ha en egentlig mening, får deras liv att kännas betydelselöst. Livet är fullt av mening, men vi måste lära oss att se och skapa den själva. jag skulle vilja formulerade som följande:

Meningen med livet är att göra det bäst av alla orsaker...

Inga kommentarer: