torsdag 17 mars 2011

Livets trädgård...

I begynnelsens plantskola...

"Hon var inte släkt med någon, men var alla barns moder. I hennes trädgård skötte hon de frö och sticklingar som en dag skulle födas som alla varelsers arvingar. Mycket som växte bredvid varandra här, skulle senare bli de bittraste fiender på jorden. Hon vårdade inte bara livets framtid, hon gick också ödets ärenden. Alla barns moder var syster till Döden..."

                                                                                            Ashyls resa
Bilden gjord av: HALO, 2011

Inga kommentarer: