tisdag 14 oktober 2014

Regelras...

Finns där i tystnad...

Förundras hela tiden över vår övertro på reglers förmåga att lösa våra problem. Om saker och ting inte fungerar tror vi att fler och tydligare regler gör saker bättre. Det gör det inte generellt. Om saker inte fungerar är det ofta bättre att ha färre regler och istället arbeta med folks förmåga att förstå, agera och tänka själva.

Inom taoismen brukar man påstå att fler regler och lagar bara skapar fler kriminella. Hur sant är inte det? Själv brukar jag också säga att varje regel och lag vi har är ett monument över ett mänskligt misslyckande.

"Tänk själv och ta ansvar", borde vara den enda regel vi behövde.

Tyvärr är vi, rent Onkel Olof taoistiskt, väldigt långt ner i paragrafförfallet...

Bildens hemsida

3 kommentarer:

ERIC SECHER sa...
Håller (förstås) med.

Men uppfattar ändå att det inte räcker som rättesnöre, 2014, när några få med mycket makt och pengar gör allt för att inte förlora just makt och pengar.
Tyskland är föregångsland när det gäller att stimullera decentraliserad produktion av hållbar energi, men har samtidigt gått bet på att tygla kolindustrin, med nettoresultatet att utsläppen av CO2 inte minskat.
Obama har fullständigt gått bet. Trots goda ambitioner ?

Jag tycker lika illa som du om regler, men vill undanta övergripande spelregler, som möjliggör för alla kreativa människor att verka och själva bestämma. Låter det centerpartistiskt ?

ERIC SECHER sa...


PS
Vilken underbar bild !!

Onkel Olof sa...

Man måste nog se den här frågan som en ideal-tanke ställd mot en realitet-tanke. MEN, som arbetandes i skolan, kan jag säga att det finns mycket att göra för att nå idealet. Om vi redan tidigt uppmanar- och hjälper människor att kunna och väga tänka själva, så kommer vi kanske på några generationer närmare det ideal vi strävar mot.

Om vi försöker byta ut alla de tusentals regler och lagar vi sätter upp om allting mot färre lagar som uppmanar individen att faktiskt fatta själv så kan vi nog komma ganska lång.

Testade det på en skola jag var rektor på. Vi bytte bort två sidor med regler till bara tre, och det funkade fantastiskt bra. Eleverna fattade dem väldigt snabbt också. De tre reglerna var:

-Tänk efter före
-Visa respekt (här definierade vi att respekt gällde flera områden)
- Sista kommer jag inte ihåg formuleringen men den handlade om förnuftigt handlande.

Hade många bra samtal med elever som gjort bort sig lite med dessa regler.

Så nog funkar det :)

Rent centerpatistiskt är det ett parti som värnar om den enskilda människans förmåga att kunna förstå och välja sin egen livssituation. Alltså ganska nära en idé om att människor faktiskt fattar själv. En bra början på mina idéer om regler...