fredag 24 oktober 2014

Ingenting att lära ut...

Vad finns det att lära? ...

Hade reflektionsdag med sexan idag. Temat var så klart FN, men vi villa utvidga perspektivet till att eleverna skulle sätta sig själva i perspektiv. De ombads därför att tänka på sin vardag med nya glasögon, alltså försöker se allt vi har man bara tar för givet. Alla under, som vatten i kranen, som man slutat fundera på. De fick skriva eller rita vad de kom fram till.

Bland svaren kom givetvis datorer, mobiltelefoner och lättjan att åka bil, men också följande svar:

  • Yttrandefrihet
  • Demokrati
  • En säng att sova i
  • En skola att gå till
Ibland finns det inte mycket man som lärare kan lära en elev. Det känns rätt bra...
Inga kommentarer: