fredag 26 juli 2013

Balansakt...

Tankens motorväg...


Om man ska gå på en spindeltråd måste man äga förmågan att se hur bred den faktiskt är...Bildens hemsida

Inga kommentarer: