måndag 18 juni 2012

Att äga jorden...

Privat träd...

Nordamerikas indianer säger att man inte kan äga jorden, luften och vattnet. Ändå är det det vi försöker göra hela tiden. Sverige är ett av de mest öppna länderna i Europa, när det gäller tillgängligheten till naturen med en allemansrätt som är urgammal.

Trots detta är ägandet alltid närvarande. Även i den djupaste av skogar...

1 kommentar:

ERIC SECHER sa...

Mycket ont kan man säga om ägande..
Äganderättens försvarare menar att ägande är bästa sättet att skapa ansvarskänsla. Jag tror det finns bättre sätt, som inte uppmuntrar girighet.

Häftigt med Tillväxt, stadsodlarna. De planterar fruktträd och bärbuskar mitt i stan, alla är sen välkomna att ta av frukten. Man kan dela med sig av mycket (dana som du skrev om), och man kan känna ansvar för mycket, t.ex andras glädje. Privat ägande är en återvändsgränd.