tisdag 21 januari 2014

Omskolad- Kunskap ingenting för skolan...

Platons idé om kunskap…

Så länge jag arbetat i skolan har kunskap hela tiden nedvärderats. Hur konstigt det än låter så är det en av skolans moderna sanningar. Nä, nu är det färdigheter som gäller och under långa tider har man förespråkat pedagogen som handledare och inte lärare. Jag kan hålla med om att det är lätt att skaffa sig kunskap idag när internet styr våra liv. Jag håller också med om att kunskap inte ska ta över på ett sätt att man inte lär sig helheter och sammanhang. Men man kan sammanfatta mina tankar så här:

Den som kan mycket kan lättare lära sig mer

Ingen mening att använda Wikipedia om du inte fattar vissa grundläggande begrepp. Det krävs en viss allmänbildning för att kunna diskutera processer och ta till sig annan nödvändig kunskap och generellt har det slarvats med detta i svenska skolan. Resultatet blir att läsförståelsen bland annat blir sämre.

Martin Ingvar, en av våra stora kännare på hur hjärnan fungerar, påpekar att vi behöver träna vårt tänkande organ. Gärna genom att lära oss saker utantill. Det stimulerar utvecklingen av vår kapacitet att hantera fakta och tänka i flera led. Detta bygger också på argumenten om att vi inte ska vara rädda för att låta våra elever lära sig en massa saker, även om de kan hitta dem på internet.

Tankarna om att eleverna bara behöver handledare har också gjort att det varit legalt för nästan vem som helst att undervisa. Jag brukar tänka så här: Om inte eleverna behöver lärarnas speciella kompetens och profession så kan de ju lika gärna stanna hemma.

Så mer lärare, lärande och kunskaper tack!Inga kommentarer: