fredag 3 januari 2014

Omskolad III- Det där andra...

Att veta, kunna och förstå…

Så länge jag arbetat i skolan har man talat om "det där andra". Riktigt vad "det där andra" är har jag inte till fullo förstått. Antagligen för att det varierar från individ till individ, skola till skola och kommun till kommun och kan vara en mängd av olika variabler.

För att enkelt förklara detta begrepp skulle man kunna säga att "det där andra" är det som hindrar t ex en lärare från att vara lärare eller en rektor från att vara den pedagogiska ledare han/hon vill vara. Kort sagt arbetsuppgifter eller uppdrag som inte har med det direkta arbetet med eleverna eller uppdraget att göra. I de flesta fall handlar det om administrativa uppgifter, men det kan också vara andra störande element som onödiga möten eller hopplösa nätverk. Antagligen ett fenomen som drabbat andra arbetsställen med utanför skolvärlden men det kn jag inte uttala mig om.

Ofta är det ganska svårt att värja sig ifrån "det där andra" eftersom det ofta bygger på en god tanke eller en önskan om förbättring. Stressande är det i alla fall, och kanske det mest stressande med "det där andra" är att det oftast är svårt att definiera och i många fall mest ligger på det psykologiska planet.

På senare år hör man detta uttryck lite mindre än tidigare. Varför? Antagligen för att det administrativa arbetet för skolans personal har ökat. Så "det där andra" har blivit "för mycket dokumentation" eller "högarna av skrivbordsarbete". Tydligare men lika stressande.

Om "det där andra" existerar eller inte kan man faktiskt inte bevisa. Men vad man än kallar det så är alla arbetsuppgifter som tas från elevernas tid eller från elevarbetet inte bra för undervisningen. Inte bra för samhället heller…

2 kommentarer:

ERIC SECHER sa...


Värt att tänka i termer av kontroll, styrmedel och bristande tillit ? Att det brister i förtroendet för professionen - vare sig det är lärare, rektorer eller sjukvårdspersonal. Varför annars dokumentation och pseudo-kvalitetsmätningar i det oändliga ?
I min naiva värld älskar (de flesta) lärare sina elever och doktorn sin patienter, det borde räcka väldigt långt. Varför allt misstroende ?

Onkel Olof sa...

"Misstroende" var ordet.

…och den naiva tron på att om man frågar tillräckligt många gånger så måste väl svaret bli vad man önskar någon gång.