måndag 14 oktober 2013

Hypatia...

I trädgården...

Undervisar en åk 6 i historia på måndagar. Det är enormt inspirerande att höra elevernas syn på världen och historien. Framför allt har jag några elever som är särskilt intresserade av kvinnor i historien, vilket det tyvärr inte är så gott om. Man får anstränga sig lite extra som lärare för att få även detta perspektiv, men det är roligt att hela tiden se vår historia ur olika synvinklar.

Vilket som. Idag kom vi in på biblioteket i Alexandria och dess sista huvudbibliotekarie Hypatia. Hon mördades av de kristna 415, innan de satte eld på biblioteket. Vid sin död var hon världens ledande matematiker, men blev beskylld att vara häxa av biskopen i staden. Rent generellt kan man ju då påstå att de kristna i Alexandria slängde oss in i medeltiden på många sätt när de flådde henne och senare brände hennes kropp på bål. Man kan också undra vad Jesus själv skulle sagt om detta.

Hypatia är värd en historialektion i sig själv, men är ganska bortglömd. Vår store barnfostrare Skalman, i tidningen Bamse,  har i alla fall följande text skrivet på en vägg i sitt hus: "Den här gången ska Hypatia försvaras",  så det finns hopp.

Man lär så länge man åldras...
Inga kommentarer: