söndag 23 september 2012

Värdegrund

Kan man bedöma världen genom det man ser genom ett hål i väggen?

Värdegrund är ett stående tema, och en aldrig sinande fråga. Vi vill så gärna att det ska finnas ett rätt sätt att bete oss på, å att det ska gå bra för oss och vi ska kunna sova gott om natten. Kanske komma till himlen när vi dör.

I min värld finns det inget rätt svar, bara en oändlighet av situationer att förhålla sig till. Ett öppet sinne är bättre än levnadsregler. Handlingskraft föra handlingsplan. Men värdegrunden behöver påminnelser. Dagens citat lyder:

"Ingen är så god att han ej har något fel
ej så dålig att han alls icke duger"

Kunde varit taget från läroplanens värdegrund, men tyvärr, det är från Havamal. Skrivet för 27 generationer sedan här i norden. Vi har det med oss, men lyssnar sällan på det...