måndag 3 september 2012

Upplysning och självförädling...

Upplysning. Klart och tydligt...

Vad kommer först upplysningen/insikten eller självförädlingen. För er som inte är så insatta kan jag säga att  självförädling handlar om att arbeta på att leva som en bättre människa för att nå nirvana. Många tror att om man jobbar på att bli en bättre människa så når man upplysning eller insikt. Hur fel kan man inte ha då oturen slår till i tänkandet.

Om man inte nått insikt kan man ju egentligen inte självförädla sig. Hur ska man annars veta varför? Inom buddhismen talar man om den stora upplysningen (satori) som är direkt och överväldigande, och den gradvisa som består av mindre små aha-upplevelser (kensho). Hur man blir upplyst är inte det viktigaste, utan vad man gör sen, och det är då självförädlingen kommer till.

För så är det. Det är svårt att gå ner i vikt om man inte förstår att man är överviktig, och det är svårt att sluta röka om man inte i själ och hjärta inser att det inte är bra för en. Vardagsupplysning som leder till självförädling i det dagliga. De flesta jag känner som slutat röka har bara slutat, utan processer och nikotinplåster, just för att insikten till slut blev äkta.

I vår värld tror vi att vi kan förädla oss utan insikt, och att förädlingen i sig själv är det viktigaste. Det tar mest tid och har en tendens att försvinna som en synål i gräset.

Så egentligen är en förändring inte genomförbar utan insikt. Inte om det ska bli en äkta och bestående förändring i alla fall...