fredag 7 september 2012

Arvet, miljön och det eviga valet...

Ditt liv, din väg, ditt val...

Beteendeforskare brukar tala om att vi är en produkt av våra gener (arvet) och den omgivning vi växer upp i (miljön). Dessa faktorer avgör vilka människor vi tillslut blir. I vår barndom lägger vi grunden för vårt fortsatta liv.

Men det finns en sak som borde finnas med som en formande faktor, nämligen valet. I mångt och mycket är det just hur vi väljer att vara som formar oss och vår omvärld mest. Inte bara de stora livsvalen, utan minst lika mycket de små vardagsmålen som vad vi väljer att säga, hur vi beter oss, vad vi stoppar i oss och hur vi förhåller oss till världen i övrigt. Allt är oerhört avgörande för hur vi speglar oss i, och blir bemötta av vår omgivning.

Tänk att det vi gjort tidigare kan vi aldrig göra om, men valen ligger alltid i nuet och framtiden. Därmed finns det möjligheter att göra bättre val och skapa en bättre framtid. Med det handlar om att se och förstå att så är fallet...


4 kommentarer:

ERIC SECHER sa...

Valen vi gör, varje dag och hela tiden, är väl också en produkt av arv och miljö ?

Onkel Olof sa...

Antagligen så, men vi kan bryta mönstret. Om vi gör valet vill säga...

ERIC SECHER sa...

vill gärna tro att du har rätt, men ..

Onkel Olof sa...

Det man kanske är väl i så fall att inte alla föds med samma möjligheter att göra samma val. Men vi kan i väldigt mycket välja hur vi ska bli betraktade av omvärlden...