fredag 11 maj 2012

Att frukta elden...

Hur tänker en som målar bilder som den här...

Surrealism handlar om att måla bortom logiken. Zen handlar om att förstå bortom logiken i världen som vi upplever den. Tanken som är en känsla. En känslan som förklarar allt utan att kunna förklaras.  Nära då sinnet är passivt aktivt, och långt borta när tanken är aktivt aktiv.

Om jag var ett träd skulle jag välkomna elden.
Om jag ville kontrollera min värld, skulle jag frukta konsten...