måndag 13 juni 2011

Att flytta ett berg...

Om inte berget kan komma till mästaren, får mästaren flytta berget...

Så mycket tid vi lägger på att försöka ändra oss själva och andra. Ibland känns detta som det enda vi försöker göra. Genom reklam, agitation, hälsokurer, lyckoböcker, övertalning, nyårslöftet, ja listan är nästan patetiskt lång. Chansen att vi ska lyckas är ungefär lika stor som möjligheten att flytta Mount Everest 100 m österut.

kanske beror detta på att vi aldrig riktigt funderar på vad vi vill förändra/flytta. Inom buddhismen talar man om självförädling. Något man ska ägna sig åt efter att man blivit upplyst. Det kan ta 30 år, eller mer, från det att man vet till dess man lärt sig att leva efter det. Så kanske är det så att tesen att alla är upplysta stämmer. För med så mycket självförädling borde berget inte bara flyttats, det borde stå i vägen för de flesta med.

Och det gör det...

Inga kommentarer: