fredag 16 oktober 2015

Innovation...

Framtiden...

Har idag suttit och arbetat i en beredning för att bättre ta emot nya kommuninnevånare. På programmet idag har bl a varit att lyssna på flyktingar som berättat sin historia och gett sin syn på hur vi bättre ska bemöta alla som kommer nya. Det har också varit information från Migrationsverket och besök på ett anläggningsboende. Om ett par veckor ska det bli besök på aktiviteter som bedrivs i kyrkans regi.

Det händer något spännande med oss människor när det blir kris och det verkligen gäller. Då blir många mindre gnälliga och idéerna och lösningarna flödar. Många som gör ett jättejobb när det är som tyngst.

Lyssnade för ett tag sedan på en framtidsforskare som sa att det vi behöver i framtiden är inte kunskaper utan innovation. Att kunna snabbt ändra kurs och ständigt finna nya lösningar på snabbt uppkomna problem.

Om det är på det sättet, så ser framtiden ljus ut...

1 kommentar: