tisdag 6 oktober 2015

Dagslända...Jag tänker ibland på dagsländorna. De lever bara en dag, och på den dagen ska de få gjort allt de måste för att arten ska fortleva. Hanarna lever ibland bara några timmar.

Jag tänker om dagsländorna att om det regnar deras enda dag i livet, så har de en livserfarenhet som skiljer sig enormt från de av dem som får sol hela livet.

Så tänk på dagsländorna nästa gång det är dåligt väder eller du mår dåligt. Det finns de som inte får uppleva något annat än just det...3 kommentarer:

Roland Lidén sa...

Give us the momey
or it will go to hell width you = Banksters
I min ungdom sköt jag fullt på en skjutbana.
Jag har gått med i hemvärnet för att få träffa kamrater.
Jag har redan en Trojan i sikte, kamrat Carl Bildt.
Gilla · Svara · 1 · 3 tim

Roland Lidén När någon har har fått till det, så är det bra
när ljuset stannar på detta en lång stund.
I vår tid så är det att så att så fort som något samvett
är på väg att fastna i samhällskroppen så finns det starka
intressen som vill avstyra detta. Ingen som bryr sig.
Samhällskroppen? Jätteödlorna är döda sedan länge!
En krusning på Östersjön.
USA, Jan Björklund inser att de kanoner som Norge inte vill ha
dom ska naturligtvis Gotland ha.

Helena Gubelic De andra reptilerna är som väl är också på utdöende, de är kannibaler och slukar varandra som bäst i detta nu. Det är tålamod. upplysning och skademinimering som gäller, inget annat kommer ha tillräcklig betydelse fram tills att "ödlorna" är klara med sitt. Det finns inte tid till annat innan det är finito med nuvarande hegemoni.

Onkel Olof och Onkel Sam är missbildare och missdådare på
Jorden och i dess indoktrineringsväsende.
OO: "Men va då så gör ju alla mina kollegor och
kollegial det vill vi ju alla vara."
Du är en fruktansvärd vara, och tyvärr så kommer du att bli långlivad.

Onkel Olof sa...

Vi, fruktansvärda varor, brukar leva länge.
Många soluppgångar att minnas
Men fler regniga dagar att glömma och förlåta...

Roland Lidén sa...

Svara på tilltal är du bra på.