torsdag 1 november 2012

Statistiskt hot mot välfärden...

Räddaren mot domedagen...

Vet inte hur det är i de verksamheter, men i min börjar SCB (Statistiska Centralbyrån) bli ett allvarligt problem, och ett av hoten mot resultaten. Vad menar jag då? Jo varje år sitter man på varje skola i hela landet och fyller i information som staten kräver in. Det är tusentals arbetstimmar för att få allting rätt. Allt under hotet att de högre makterna straffar den som skriver fel på en eller annan decimal. I herrans tukt och förmaning fyller vi därför i matriserna plikttroget och med lagom dåligt självförtroende.

Detta vore väl okay om det bara bidrog till att göra verksamheten bättre, men jag kan inte se hur alla dessa statistiska timmar faktiskt höjer elevernas resultat, ökar kvalitén i vården eller får tågen att komma i tid. Med andra ord: DET ÄR INTE VIKTIGT.

Jag funderar ibland på hur den offentliga sektorn skulle sett ut om kraven på dokumentation och redovisning minskat och man kunde visat på att alla dessa arbetstimmar lades närmare brukarna. Antagligen skulle det inte göra så stor skillnad som jag tror, men symboliskt skulle det vara värdefullt.

Så varför fortsätter vi fylla i matriserna från SCB? Annars skulle ju himlen rasa ner över våra huvuden, så klart...


10 kommentarer:

ERIC SECHER sa...

Samma intryck från min horisont.
Maktutövning (?)

ERIC SECHER sa...

Samma intryck från min horisont.
Maktutövning (?)

ERIC SECHER sa...

Samma intryck från min horisont.
Maktutövning (?)

ERIC SECHER sa...

Samma intryck från min horisont.
Maktutövning (?)

ERIC SECHER sa...

Samma intryck från min horisont.
Maktutövning (?)

ERIC SECHER sa...

Samma intryck från min horisont.
Maktutövning (?)

ERIC SECHER sa...

Samma intryck från min horisont.
Maktutövning (?)

Onkel Olof sa...

Maktutövning likt den gamla kyrkan det vill säga med ett ständigt hot om helvetet...

ERIC SECHER sa...

Avslöjad ? Att jag blir lite stirrig när första knapptryckningen inte fungerar …)

Onkel Olof sa...

Händer i de bästa familjer :)