fredag 29 december 2017

Tyngdlagen...

Tung läsning...

Som fysiklärare får man ständigt repetera vad det är för skillnad på tyngd och vikt, eller tyngd och massa för att vara mer korrekt. Själv blev jag väldigt påmind om detta när jag släpade hem de nya kursböckerna igår. Drygt tre kilogram med fysikläsning eller ca 30 Newton. 

Vilket som. Nu har jag ett par dagar att plöja igenom nästa tentas kapitel och förhoppningsvis hinna räkna på det med. ser fram emot detta med blandade känslor.

Annars var dagens begärelse att få bilen tvättad efter en väldigt kleggig december. Så dagens summa av projekten blev ungefär noll. Ett avslutat och et påbörjat. Balans kan man säga...Lättnad...


Inga kommentarer: