lördag 12 december 2015

Legitimerad...

Makt...

Den här helgen sitter stora delar av den svenska lärarkåren och skriver bedömningar, omdömen och betyg till horder av elever. Betygssystemet är på det stora hela väldigt bra, så även läroplan och andra styrdokument, men det tar evigheter att skriva, fylla i och bocka av. Massor av matriser och tabeller att ta ställning till och fylla i. Att bedöma en klass i ett ämne kan ta flera timmar.

Lärarkåren tycker det är ganska jobbigt när det i många avseende tar längre tid att bedöma en kurs än det tar att planera den. Lite obalans råder. Samtidigt har lärarna fått den oinskränkta makten att vara de enda i samhället som faktiskt kan bedöma. Ingen annan.

Det ska sägas att en erfaren och legitimerad lärare egentligen inte har så svårt att bedöma vilket betyg en elev ska ha utan en massa underlag att fylla i.

Alltså. För att öka tiden för lärarna i skolan ska vi bara säga så här vid bedömningen egentligen:
- Vad får jag för betyg?
- Ett "C".
- Varför?
- För att min bedömning som legitimerad lärare säger att du ligger på den nivån.
Punkt.

Lärarstatus

Men det är väl inte rättssäkert nog...


4 kommentarer:

ERIC SECHER sa...


Det där känner jag igen !! Lita på mig , jag vet vad jag håller på med, för helvete !

Onkel Olof sa...

Resoekt!!

Galdarbjelke sa...

Tycker nog ändå att dagens system låter lite vettigare än ett "lita-på-mig-för-att-jag-tror-mig-veta-bäst " alternativ. Jag har själv svårt gör all dokumentation men vet allt för väl att den behövs som underlag till de många beslut och bedömningar som görs.

Onkel Olof sa...

Det är ingen som tycker dagens system är dåligt, men det tar obalanserat mycket tid från undervisningen. Ett område kan ta 2 h och planera 6 h att bedöma.
Om vi nu har legitimerade lärare kanske man inte behöver ett system med både hängslen och livrem...