fredag 9 januari 2015

Enemy Within...

Här sitter läkare och ger dig recept på knark för 40$...

Min goda moder uttryckte en oro över hur sårbart vårt samhälle var för ensamma idioter. Då tänkte hon närmaste på det som just nu händer i Paris, med de där som skjutit ihjäl skämttecknare. Alltså, vi blir lätt offer när inte samhället liksom kan ta vara på sig själv.

Tänkt på det där uttrycket "idioter i vårt samhälle". Ett ganska bedrövligt uttryck, om än med mycket klokskap bakom. För först förfasar man sig över dåden i Paris, sedan en massa andra liknande fall, Bostonbombarna t ex, och sedan tänker man på alla skolskjutningar, och sedan tänker man på Utöja, och sedan tänker man på diverse kravaller och hatbrott, och en massa annat.

Sedan kom jag att tänka på att utbildade läkare sitter på Santa Monica Boulevard i LA och skriver ut recept på marijuana för 40 dollar. Lagligt.

Sedan tänker jag: "Vi är verkligen sårbara för idioter i vårt samhälle"...

1 kommentar:

ERIC SECHER sa...Spännande inlägg