onsdag 5 november 2014

Den eviga skattefrågan...

Vad ska man betala, egentligen? ...

Det där med skatt kommer alltid att vara en av de mest diskuterade politiska frågorna. Jag har egentligen inga problem med att betala skatt, men ibland undrar man hur det fungerar. För ibland används skatt för att finansierar vårt gemensamma samhälle, men ibland är det en ren bestraffning.

Ta miljöskatten på bensin till exempel. Det lägga för att "bestraffa" de som kör bil, i avsikt att vi ska rädda miljön och använda mindre fossila bränslen. Detta vore väl bra om alla dessa extra pengar öronmärktes för, just det, att kompensera för dem som inte har bussar som går varje timme och som önskar att åka kollektivt.

Nu kan de som bor i våra större tätorter välja att ställa bilen, men de som bor utanför Stockholm-, Göteborg- och Malmöområdena blir det bara en ytterligare kostnad, eftersom det inte finns någon buss att hoppa på. Alltså måste regeringen mena, när de väljer att höja bensinskatten utan att satsa på kollektivtrafiken, att man vill ha en urbanisering.

Men å andra sidan. Det är ju just i storstäderna man har sina väljare, så varför vara solidarisk med oss som vill leva närmare naturen? ...





Bilden hämtad ifrån

Inga kommentarer: