fredag 14 mars 2014

Vårvindar...
Vårvinden vänder ånyo
en bris blir en orkan
Stormens öga betraktar
förändringen 
med samma lugn
som den 
som sett allt förut…


1 kommentar:

ERIC SECHER sa...


Blir inte klok på vem ögat tillhör ..