tisdag 25 mars 2014

Omskolad- Det våras för betygen...

Alltid lika aktuellt…

Idag har debatten om betygen förts lite varstans i landet. Mest beroende på regeringens förslag att återinföra betygen i årskurs 4. I min värld är detta en ganska liten fråga i jämförelse med mycket annat som diskuteras i och om skolvärlden. Det kommer inte att lösa några egentliga problem, möjligen ytterligare belysa det vi redan vet. Därför är både upprördheten och euforin överdriven.

Finns det då något bra med betygen?
Faktum är att det finns det.

  • Betygen HAR en motiverande faktor. Man kan inte undgå att elever är mer medvetna om betyg än om skriftliga omdömen.
  • Betygen är enormt tydliga i jämfört med omdömen. Vi lärare har en tendens att skriva lite för positivt även om vi tycker att vi är tydliga med problemen. Det gör att polletten, som symboliserar problemet, inte alltid ramlar ner förrän det är lite för sent. Här kan man också hitta kulturkrockar. När den snälle svenska läraren säger att det går "bra" menar den ofta att det är godkänt, medan föräldern med invandrarbakgrund tolkar detta som "bland de bästa i klassen". Lite av detta var Björklund själv inne på när han intervjuades i TV.
  • Politiker har ofta lättare att ta till sig betygsvärden än alla de analyser som skolorna skriver.
Vad är problemet?
  • Forskningen visar att det ökar segregeringen mellan eleverna och att betygen bäst gynnar de duktiga eleverna. Inte med tydlighet, men ändå.
  • Betygen sänker motivationen för de redan omotiverade. Betyg i fyran ökar känslan av misslyckande tidigare och får elever att "ge upp".
Saken är ju den att segregeringen pågår redan och har  inte med betygen att göra, däremot belyser den segregeringen tydligare.

Så?
Jag säger det igen. Betyg i årskurs fyra kommer inte att påverka skolan speciellt mycket. Inte som jag ser det i alla fall. Tror det vore bättre om debatten fokuserades på något viktigare. Matteböcker t ex…Bildens hemsida

2 kommentarer:

ERIC SECHER sa...


Försöker komma på
- hur mycket jag skulle ansträngt mig
- vilken slags människa jag blivit
om jag inte haft betyg från åk. 2.

Svar:
Mindre
Bättre

Onkel Olof sa...

Har funderat på hur betygen påverkat mig.
Mindre än jag trodde innan.

Var värre att inte kunna bli flygbasjägare på grund av allergi tror jag...