fredag 27 september 2013

Dominerande grön...

Det gröna ska återanvändas...

Många tror att löven blir gula och röda på hösten. Sanningen är mer den att de blir mindre gröna. Träden återanvände klorofyllet som är fullt av energi innan de låter löven falla. När den dominerande gröna färgen försvinner kan vi se den gula och den röda. Men de har funnits där hela tiden.

Man behöver egentligen inte veta detta. Alla vet att löven skiftar färg, och det räcker för att leva ett normalt liv. Så är det med merparten av den kunskap vi har. Egentligen ganska ointressant för de flesta, och för dem som är intresserade ganska oanvändbar.

Det gröna i bladen, klorofyllet, behövs för att omvandla koldioxidet i luften till syre. En livsviktig process för de flesta livsformer. Detta känner de flesta till. Det ingår liksom i livets läroplan. Men fast fler äger kunskapen, den är livsviktig och i många avseende användbar, så är den för många lika egal som varför löven ser ut att bli gula på hösten och påverkar deras livsval väldigt lite eller inte alls.

Kunskap är i många fall ingen garanti för någonting.

Detta är vad löven lär oss...
2 kommentarer:

ERIC SECHER sa...

Olika slags kunskap ?

Tyst/intuitiv kunskap (tacit knowledge - the know how) är rätt användbart :)

(http://ericsecher.blogspot.se/2009/08/kansloladdat-i-halmstad.html)

Onkel Olof sa...

Är inte den mesta kunskap, rätt använd, bra att ha?

Frågan här är egentligen varför vi inte använder den kunskap vi mer...