måndag 14 mars 2016

Tekniken och jag...

Skiss...

Man kan tycka mycket om hur det var förr, men  faktum är att sällan har världen tillhört så många, och tekniken är det som gör oss lika. Idag är det lätt att sitta i TV-soffan och ha kontakt med resten av världen samtidigt som man skapar saker som skulle ta dagar eller höga kostnader att göra bara för några decennier sedan.

Häromdagen gjorde jag en enkel skiss, fotograferade den med min iPhone, skickade den till Photoshop och snart hade jag en användbar bild för mina publikationer. Det tog inte speciellt lång tid heller.

Givetvis kunds man lagt mer tid och arbete, men om man vill ha "gott nog" är du din egen lyckas smed med tekniken.

Nä, allt var inte bättre förr...

Till något användbart...


Inga kommentarer: