fredag 11 mars 2016

Kvinnligt mänskligt...

Tankemiss...

Idag har jag suttit i utskottet kallat "Från nyinflyttad till stolt göing". Det har varit mycket intressant och idag fick vi en lektion i mänskliga rättigheter; i världen och genom tiderna. När vi kom till följande bild fastnade jag på på punkt fem som lyder:

  • "Kvinnors åtnjutande av mänskliga rättigheter"
Vid första anblicken kan man tycka den är helt ok, men gör man en fri tolkning kan man se den ungefär så här: kvinnor är inte människor men ska ha mänskliga rättigheter. Alltså om de vore människor skulle vi bara säga "människors åtnjutande av mänskliga rättigheter", annars menar man inte fullt ut att kvinnor är människor.

Jag förstår den egentliga kontexten av det här, men funderar man ett tag så finns det ett undermedvetet budskap att ta till sig.

Så nu får vi väl skriva om böckerna lite så här:
Barn- barn är produkten av sexuell aktivitet mellan en kvinna och en människa.

Nu är det snart lördag...
5 kommentarer:

ERIC SECHER sa...


Fick ni inte veta vad rubriksättaren/föredragshållaren avsåg ?

Onkel Olof sa...

Att man i vissa länder särskilt måste ge akt på mänskliga rättigheter när det gäller kvinnor, men i min tolkning tycker jag att det blir tydligare...

ERIC SECHER sa...

Menar du att föredragshållaren genom rubriken avslöjar en omedveten föreställning att kvinnor inte är fullvärdiga människor ?

Onkel Olof sa...

Kanske inte just han. Han hade bara plockat från olika ställen, men formuleringen visar att vi måste vara försiktiga hur vi uttrycker oss.

Ur min synvinkel belyser det egentligen att vi inte ska tala manligt eller kvinnligt, utan mänskligt. Ska vi ha speciella undantag för kvinnor eller andra grupperingar så har vi redan där gett oss ut på svaga isar och visar att det finns skillnader...

ERIC SECHER sa...


Jo.
Men problemet är att det finns skillnader pga kön. Kvinnor drar ett kortare strå.
Vi borde tala mänskligt, men det är en bit kvar ..