tisdag 18 augusti 2015

Skolans Konfucius...

Den gamle själv...

Är egentligen inte helt förtjust i Konfucius läror. Men det här citatet är bra, och väldigt passande för skolan och lärandet:

De som i forntiden önskade att ge prov på godhet och strålande dygd över hela världen reglerade först sina egna stater. För att kunna styra sina stater väl, skapade de först ordning i sina egna familjer. För att kunna styra sina familjer väl, kultiverade de först sina egna personligheter. För att kunna kultivera sig själva, rättade de först sina medvetanden. För att kunna rätta sina medvetanden, sökte de först vara äkta och uppriktiga i sina tankar. För att kunna vara äkta och uppriktiga i sina tankar, utvidgade de först sina kunskaper. Man vidgar sina kunskaper genom att utforska tingen.”

4 kommentarer:

ERIC SECHER sa...


Tycker du att äkthet och uppriktighet hänger på mer kunskap ?

Onkel Olof sa...

Att studera tingen och se sig själv...

ERIC SECHER sa...


Jag har en infantil föreställning om att det verkligt äkta infinner sig utan studier En gåva ..

Onkel Olof sa...

Väldigt få saker infinner sig som en gåva...