onsdag 22 augusti 2012

Världen som den är...

En ickehäst...

Inom buddhismen brukar man försöka se bortom sinnesintrycken och förstå världen som den egentligen är. "Hästen" ovan tycker jag är ganska nära...