söndag 26 augusti 2012

Nu är det krig...

Lede Fi...

Som ni kanske minns så upptäckte vi getingar i komposthögen. I ädel anda lät vi dem vara. Ångrar jag mig? Egentligen inte, men getingarna verkade inte ha lyssnat när jag förklarade tesen "Var och låt vara", det vill säga: håller ni er i komposten så får ni vara i fred. Nu är de överallt. Virrar runt inomhus och skapar oro med sin närvaro.

Eftersom det var getingarna som bröt fredsavtalet får de skylla sig själv. Onkel O är säker med sin flugsmälla, och nu ligger de gulrandiga steklarna i högar på fönsterkarmen. Inom zen talar man om att aldrig tveka. Måste du döda så gör det snabbt och smärtfritt. Inget vel här inte. Märker att getingarna har svag förståelse för praktisk zenbuddhism.

Getingarna förresten; låter inte det som ett speedwaylag? ...

Bilden tagen från:
http://www.text.nu/nyheter-trender/viktig-information-om-getingar-och-getingbett.html

11 kommentarer:

ERIC SECHER sa...

"Måste du döda"
- Vem avgör ? USA ?:)

Onkel Olof sa...

Ibland måste man döda. Inget konstigt med det egentligen, bara man inte gör det till en vana.

USA har gjort det till en vana att lösa konflikter med samma medel. Fungerar inte så bra :)

Realist sa...

Ibland är oxo en vana, handlar bara om tidsperspektivet.

/ Realist

Onkel Olof sa...

Realist
Ibland kan vara en vana om ibland kommer med viss regelbundenhet, men om ibland beror på omständigheterna behöver det inte vara en vana. Hårfin skillnad.

När jag skriver detta tycker jag nog att det egentligen att ibland handlar om en inställning...

Roland Lidén sa...

Eric o OO
De som har gjort det till en vana att lösa konflikter med våld och gör framtiden omöjlig genom att inte sköta sin ö i universum utan dessutom tvingar alla andra att missköta sig.

"Den som inte är med oss är emot oss!

De Jordfördärvare som inte ens går att samtala med och inte häller sig
till sin kompost, ska dom dödas?

Undrar vad han, Hui Neng, som inte kunde läsa skulle ha sagt om detta?

Roland


Onkel Olof sa...

Tror ingen sann buddhistmunk skulle gillade dödandet av "oskyldiga" getingar som bara följer sitt naturliga jag. Men jag måste nog hänvisa till min andra favoritbok "Zenmästaren Korpen". Korpen jagar och dödar nyfödda lamm för att äta. Någon frågar honom om det, och hur det sammanfaller med buddhas lära. Korpen svarar då att om han inte jagar lamm skulle han vara helt förvirrad och långt från vägen. För sådan är hans natur.

Jag låter getingarna vara men går de över gränsen slår jag ihjäl dem, för så lever de och jag. Utan detta vore båda parter förvirrade och långt från vägen.


Angående zenpatrikarkens syn på på våld blir det en Intressant fråga, om man betänker att krigarklassen hedrar hans lära

Roland Lidén sa...

OO
Du gör gör nog klokt i
att svara som du gör,
enligt din egen natur.
Du är inte pensionär?
Nu finns det många
människonaturer
på vår Jord.

Jag tillhör en grupp som tycker
att vi omgående borde skapa
kulturer som kan leva på
denna Jord utan att förstöra den.

De hänsynslösaste grupperna som vill
annat tycker jag borde behandlas som
"oskyldiga" getingar och slås ihjäl.

Du ville "inte" svara, men jag tänkte på att vissa vita män borde befrias
från livet och från de vita folkens börda. Framför allt de som krossat och krossar Kulturer som levat
och lever på Jordens villkor
och som kanske kan bli
inspiratörer för oss själva!
Att låta de girigast på Jorden, skapa våra pengar ur luft, måste upphöra!

Många bubblor kriser ock krig kan då
förhindras genom den stabilitet som kan uppnås och som kan göra omställningen till ett hållbart samhälle mycket lättare än eljest
om vi skapar våra betalningsmedel själva!

RolandOnkel Olof sa...

Roland
Att göra det du anser måste göras, i vems natur ligger det?

Vem ska befria oss från de giriga vita männen?

Svåra problem får lätta lösningar, som skapar svårare frågor...

Onkel Olof sa...

Roland
Att göra det du anser måste göras, i vems natur ligger det?

Vem ska befria oss från de giriga vita männen?

Svåra problem får lätta lösningar, som skapar svårare frågor...

Roland Lidén sa...

Olof:
"Att göra det du anser måste göras,
i vems natur ligger det?"

Det ligger i min natur.
I min natur ligger också att
inte gå till frontalangrepp
mot övermäktiga fiender!

Men ingen kommer att kunna
hejda mig från att berätta
om hur de mäktigaste,
girigaste och hänsynslösaste
på denna Jord tänker och handlar!

Modet hos våra medmänniskor kommer att stärkas om vi kan kan skapa och
erbjuda ett alternativt liv i stället för det, mot Jorden, destruktiva liv som nu erbjuds!
Ensam orkar ingen,
men kan vi stödja varandra
så kanske även det till synes
omöjliga kan ske.

RolandOnkel Olof sa...

För egentligen finns bara vinnare i detta fredliga krig...