måndag 11 april 2011

En värld i taoistiskt förfall...

En man utan plan är en man med hopp...

I taoismens stora bok "Tao Te Ching" kan man läsa följande:

"När Tao går förlorad kommer dygden
När dygden går förlorad kommer välviljan
När välviljan går förlorad kommer rättvisan
När rättvisan går förlorad kommer levnadsreglerna"

Detta betyder ungefär att när vi inte naturligt beter oss som folk så måste vi sätta upp regler för hur vi annars ska klara oss. En människa som förstår att vara sig själv och tillåter andra, och allting annat, att vara det samma så behöver vi inga regler och förordningar. I sig själv är en lag, förordning eller förbud bara monument över mänskliga misslyckanden.

Med andra ord är världen väldigt långt från Tao och därmed i förfall. Men när man trodde vi andligt intellektuellt inte kunde sjunka mer så kom följande tillägg:

När levnadsreglerna går förlorade kom handlingsplanen
och då är det riktigt bedrövligt...

Tänk på det när ni skriver handlingsplaner nästa gång. Då har ni inte bara förlorat Tao, utan även Te och antagligen er själva med...

Inga kommentarer: