tisdag 19 april 2011

Andlighet- ett förhållande

Korpen, resenären i alla världar. Något att förhålla sig till...

Livet är inte bara kropp och själ, tanke och känsla, det är ande och andlighet också. För att vara tydlig från början måste jag säga att andlighet inte är religion, även om de är starkt sammankopplade. Andlighet är något som jag tror alla har, även de mest inbitna ateister.

Om man förklarar de tre begreppen tanke, känsla och andlighet kan man förklara det på följande sätt:

Tanke, är vårt sätt att resonera oss fram till saker, lära oss saker och komma ihåg. Känsla använder vi rent konstnärligt. Känsla är vad vid tycker om olika saker, som tex färger, konst, musik. Känsla ger oss  identitet. Jag tror alla förstår dessa begrepp, nästan direkt man säger dem.

Ande handlar om att förhålla sig till allting. Hur man förhåller sig till världen, hur man förhåller sig till andra människor och, för all del, hur man förhåller sig till religion. Anden binder oss samman med helheten. Anden är den där känslan av flöde som uppstår mellan levande varelser, det där man kan känna men inte sätta ord på.

När en verksamhet eller grupp med människor fungerar bra kan man känna andligheten där. Vissa kanske vill kalla detta energiflöde Gud, eller något annat, och det kan man fårstå, men det kanske finns en sanning för varje människa här. Vi måste lära oss att respektera varje enskild människas andlighet om vi tillslut ska kunna förstå vår egen. Vi har ett förhållande med allt och alla, som vi hela tiden måste förhålla oss till...

Inga kommentarer: