torsdag 4 januari 2018

Existens och så...

En del av utbildning...

Idag har jag arbetet med mitt didaktikprojekt. Det ska bli en lektionsplanering i slutändan, men ska också innehålla något lite mer estetiskt. I mitt fall blev det en liten film att ha som inspiration till själva arbetsuppgifterna.

Frågan att arbeta med är om religion, vetenskap och filosofi står i motsats till varandra eller om de kan påverka och berika?

Målet är att öka förståelsen för vad naturvetenskapligt tänkande är, och hur det skiljer sig från andra vetenskaper, filosofier och uppfattningar.

Ett område som fascinerar mig. Jag gillar ju ett öppet sinne och den fria tanken. Jag gillar fysik också. Men det är ju på sätt och vis detsamma...


Inga kommentarer: