måndag 28 juli 2014

Huvudlöst...

Med eller utan tanke…

Man blir inte längre för att man kommer högre upp, även om många tycks tro så. Men utsikten blir ofta bättre, och helhetsbilden med.

Så kanske har det en viss betydelse…