fredag 26 april 2013

Grodperspektiv...

Ett mänskligt perspektiv av många...

Inom bildkonsten talar man olika sortars perspektiv. Vi har t ex ortoskopiskt perspektiv, värderingsperspektiv, enpunktsperspektiv, tvåpunktsperspektiv,  trepunktsperspektiv, fågelperspektiv, färgperspektiv, luftperspektiv och grodperspektiv. Det finns säkert fler om man forskar i saken lite, men dessa var de jag kunde komma på i resande stund. Perspektivlära är inte bara en frågan om synvinklar, utan är en hel matematiklära också.

Lite roligt att just bildkonsten har en vetenskap för hur man kan se på saker, för det har vi ju egentligen också när det gäller oss människor med, och då syftar jag på åsikter och världssyn. Många väljer att ha ett värderande grodperspektiv medan andra har ett tvåpunkts luftperspektiv. Vissa har förmågan att kunna sätta sig in i ett flertal perspektiv samtidigt och några kan bara se världen ur ett.

Vilket perspektiv väljer du att se dagen med? ...


Inga kommentarer: