torsdag 2 mars 2017

Talanger...

Dagens lektion...

Alltså jag är utbildad i både ämnena Bild och No, men då det ofta är brist på No-lärare har det blivit liten del av min tjänst genom yrkeskarriären där jag fått vara bildlärare.

Det tar jag igen på andra vis. I kolets kretslopp t ex...


Inga kommentarer: