söndag 20 september 2015

Succession...

Vem bestämmer när?

Det är lite roligt det här med hur vi faktiskt styrs i det här landet. För visst är det väl så att vi egentligen inte har någon aning. Grundlagen säger att makten ska utgå från folket, alltså att vi har en demokrati. Genom att rösta vart fjärde år, och ibland rösta i EU-valet med, så fullgör vi  vår demokratiska plikt och utövar den makt som äro oss given. So far so good. Då ser makten ut så här ungefär:

 1. Riksdagen (folket)
 2. Statschefen (kungen)
Men så enkelt är det inte. Vi är ju med i EU också, vilket styr oss i många avseende. Så makten kan se ut på två olika sätt beroende på frågan:
 1. Riksdagen
 2. EU
 3. Statschefen
eller
 1. EU
 2. Riksdagen
 3. Statschefen
MEN så har vi ju anslutit oss till FN som ibland påverkar beslut. Framförallt i vissa utrikespolitiska frågor. Så ibland kan makten se ut så här:
 1. FN
 2. EU
 3. Riksdagen
 4. Statschefen
Och nu funderar vi på att gå med i NATO. Då skulle, rent teoretiskt, makten kunna se ut så här i vissa speciella frågor:
 1. NATO
 2. EU
 3. FN
 4. Riksdagen
 5. Statschefen 
Alltså. Den slutsats vi kan dra av allt det här är att vår statschef, Kungen, alltid har sista ordet...
Inga kommentarer: